הפיקוח על הבנקים: נמשכת ירידה הדרגתית בהוצאה החודשית בפועל של משקי בית בגין החזקת חשבון עו"ש וכרטיס אשראי

26.07.2011
 
הפיקוח על הבנקים: נמשכת ירידה הדרגתית בהוצאה החודשית בפועל של משקי בית בגין החזקת חשבון עו"ש וכרטיס אשראי
לראשונה, הפיקוח על הבנקים מפרסם מידע על כל המערכת הבנקאית: בנק יהב הזול ביותר בשירותי עו"ש נפוצים
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
לדיווח המלא - לחץ כאן
למצגת שהוצגה בועדת הכלכלה - לחץ כאן
 
הפיקוח על הבנקים מפרסם מידע לציבור בהסתמך על דיווח על הכנסות הבנקים בפועל מעמלות לרביע הראשון של 2011:
  • במהלך תקופה זו לא חל שינוי במחירים התעריפיים של השירותים הנפוצים: ניהול חשבון עובר ושב והחזקת כרטיס אשראי.
 
  • בהשוואה לרביע הראשון של שנת 2010, חלה ירידה ריאלית של כ-8% בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים, ושל יותר מ-13% בעלות החזקת כרטיס האשראי.
 
  • הפיקוח על הבנקים מפרסם לראשונה מידע לגבי כל הבנקים במערכת הבנקאית.[1] מידע זה כולל עלות ממוצעת בפועל לניהול חשבון עו"ש בכל בנק על-פי פרופיל פעילות ספציפי של לקוחותיו, ועלות ממוצעת בפועל לניהול חשבון עו"ש בעבור פרופיל פעילות אחיד,[2] המשמש בסיס להשוואה בין הבנקים.
 
  • כ-86% ממשקי הבית, המחזיקים חשבון בנק, משלמים בעבורו בפועל בממוצע פחות מ-15.7 ש"ח בחודש.
 
  • השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ובערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
 

   - בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים, ולעומתו הבנקים: ערבי

     ישראלי, איגוד והבינלאומי הם היקרים ביותר.

 
   - מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר, ולעומתו הבנק הבינלאומי הוא היקר ביותר.  
  • שונות גבוהה נרשמה גם ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי:
 

   - בעלות הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר, ואילו כא"ל היא

      היקרה ביותר.

 
  • במהלך החודשים הקרובים מרבית הבנקים (פועלים, דיסקונט, בינלאומי, פועלי אגודת ישראל, איגוד, ירושלים, יהב, מרכנתיל, אוצר החייל ומסד) ייערכו למתן הטבה באופן אוטומטי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בהגיעם לגיל הקובע על-פי החוק, ובכך יצטרפו לבנק לאומי ובנק ערבי-ישראלי, הפועלים כך מיוזמתם מזה כשלוש שנים. הסדר וולונטרי זה יבוא במקום ההסדר הקבוע בחוק לפיו יש צורך בפנייה יזומה מצד האזרח הוותיק ובהצגת תעודה. הדבר נועד לאפשר לכלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לממש את ההטבה המגיעה להם.
 
בנק ישראל קורא לציבור לבדוק את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים מחשבונים וטבלאות השוואה באתר האינטרנט.
 
[1] למעט בנק ירושלים ו-Uבנק.
[1] פירוט הפרופיל מובא בגוף ההודעה.