יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2011

07/08/2011
07.08.2011
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יולי 2011 בסך 77,943 מיליוני דולרים, גידול בסך 529 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש יולי 2011 מוסבר כדלהלן:
מחד הגידול נובע מ-
א.      רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 225 מיליוני דולרים.
ב.      העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 374 מיליוני דולרים.
מאידך הקיטון נובע מ-
א.      שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 17 מיליוני דולרים.
תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 53 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
60,612 1,521 59,091 דצמבר-09
      2010
61,601 1,508 60,093 ינואר
60,729 1,487 59,242 פברואר
62,475 1,483 60,992 מרץ
64,472 1,476 62,996 אפריל
63,417 1,441 61,976 מאי
63,096 1,544 61,552 יוני
64,313 1,585 62,728 יולי
64,109 1,575 62,534 אוגוסט
66,260 1,620 64,640 ספטמבר
69,610 1,641 67,969 אוקטובר
68,278 1,593 66,685 נובמבר
70,913** 1,648 69,265** דצמבר
      2011
73,398** 1,722** 71,676** ינואר
73,793** 1,733 72,060** פברואר
74,526 1,747 72,779 מרץ
77,409 ** 1,786 75,623** אפריל
76,803 1,806 74,997 מאי
77,414 1,806 75,608 יוני
77,943 1,843 76,100 יולי
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.