הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשויות הפיקוח בארה"ב חתמו על מסמך שיתוף פעולה

30.08.2011
 
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשויות הפיקוח בארה"ב חתמו על מסמך שיתוף פעולה
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
למסמך המלא - לחץ כאן
 
ביום 28 באוגוסט 2011, נחתם מסמך שיתוף הפעולה (Statement of Cooperation) בין הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, לבין הרגולטורים האמריקאים - מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב (Board of Governors of the Federal Reserve System) והתאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות ((Federal Deposit Insurance Corporation. נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר אישר את החתימה על המסמך.
החתימה על המסמך נועדה למסד ולהדק את שיתוף הפעולה בין הפיקוח על הבנקים בישראל, לבין רשויות הפיקוח בארצות הברית, במטרה להקל על תהליכי פיקוח על בנקים שהתאגדו בשתי המדינות לצורך פעילות חוצה-גבולות, וכדי לקדם פעילות איתנה וזהירה של בנקים אלה. החתימה על מסמך שיתוף הפעולה משקפת גם התחייבות של כל אחת מרשויות הפיקוח החתומות עליו, לעמוד בעקרונות של פיקוח על בסיס מאוחד ושל שיתוף פעולה בין רגולטורים.
מסמך שיתוף הפעולה קובע מנגנון להעברת מידע בין רשויות הפיקוח במסגרת הליכי מתן היתרים להקמת פעילות בנקאית חוצה גבולות בארה"ב או בישראל, וכן במסגרת תהליכי פיקוח שוטפים שהן מקיימות כרשויות מפקחות על פעילות בנקאית כאמור.
כמו כן, המסמך מסדיר את שיתוף הפעולה בהליכים הפיקוחיים שמקיימות כל האחת מהרשויות, לרבות ביחס לביקורות מתוכננות בבנקים אלה, לזיהוי פעילות החשודה כהלבנת הון או מימון טרור, לפעילות בנקאית ללא היתר וכדומה. המסמך גם עוסק בשיתוף במידע הקשור לבנקים בישראל ובארצות הברית הנמצאים בבעלות או בשליטה זהה.
המפקח על הבנקים, דוד זקן: "ההסדרים שנקבעו במסמך צפויים להביא להידוק שיתוף הפעולה עם הרשויות בארה"ב ביחס לפיקוח חוצה גבולות על השלוחות הישראליות הפועלות בארה"ב ועל השלוחות של הבנקים האמריקאים הפועלים בישראל".