פגישת הפורום המוניטרי הבכיר בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים

08.09.2011
 
פגישת הפורום המוניטרי הבכיר בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים
 
להודעה המלאה בקובץ WORD - לחץ כאן
 
למצגת - לחץ כאן
 
הפורום המוניטרי הבכיר בבנק ישראל, בראשות הנגיד, קיים היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק.
במפגש דיבר הנגיד על רשמיו מהכנס שבו השתתף בג'קסון הול שעסק בכלכלה העולמית. הנגיד הסביר כי על פי נתוני הרביע השני והנתונים הצפויים לרביע השלישי יש האטה בצמיחה העולמית, אולם בשלב זה לא נראה שהמשק העולמי מצוי במיתון וייתכן שמיתון כזה לא יתרחש בסופו של דבר.
בנוגע למשק הישראלי אמר הנגיד כי הממשלה תצטרך להחליט כיצד להתייחס להמלצות שתביא ועדת טרכטנברג, והדגיש את חשיבות השמירה על מסגרת התקציב. הודגש, כי הארועים הצפויים החודש בזירה הגיאופוליטית והמשבר מול טורקיה מהווים גורם סיכון להתפתחויות במשק בתקופה הקרובה.
בנוסף, הציג והסביר מר אלון בנימיני, כלכלן בחטיבת המחקר, את תחזיות החטיבה כפי שפורסמו לציבור בהודעת הריבית האחרונה וכן את התהליך בו נבנית "הערכת חטיבת המחקר" הכוללת תחזית למשתנים המאקרו כלכליים במשק.
החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם לגבי ההתפתחויות.