השוואת תקציב משרד הביטחון בשנים 2012-2008 למתווה ברודט

05/12/2011
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית
05.12.2011
 
השוואת תקציב משרד הביטחון בשנים 2012-2008 למתווה ברודט
 
  • על פי האומדנים להלן, תקציב משרד הביטחון המקורי ל-2011 נמוך בכמיליארד ש"ח מהרמה התואמת את מתווה ברודט, אך התקציב הכולל את התוספות שצפויות להיות מאושרות עד סוף השנה, יהיה גבוה בכ-2 מיליארדי ₪ מהרמה התואמת את המתווה. גם התקציב המקורי ל-2012 נמוך בכמיליארד ש"ח ממתווה ברודט, אך עם התוספות המתוכננות הביצוע הצפוי גבוה מהרמה התואמת את המתווה בכ-1.6 מיליארדי ש"ח.
 
  • בשנים 2010-2008 היו הוצאות הביטחון גבוהות בממוצע בכ-400 מיליוני ₪ לשנה מהרמה העקבית עם מתווה ברודט. גודל החריגה המצטברת נמוך מההוצאות בגין מבצע עופרת יצוקה שהוכרו על ידי ראש הממשלה כחריגות.
 
  • התוספת המצטברת לתקציב הביטחון מעבר למתווה ברודט בשנים 2011-2008 היא כ-3.2 מיליארדי ש"ח. סכום זה דומה בגודלו לשחיקה המצטברת של תקציב הקניות בגין אי מתן פיצוי על עליית המחירים בשנים 2008 ו-2009 בהסדר ההצמדה שאומץ.
 
 
להודעה המלאה בקובץ WORD - לחץ כאן
 
להודעה המלאה בקובץ PDF - לחץ כאן