שר האוצר ונגיד בנק ישראל מינו צוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות

14.12.2011
 
שר האוצר ונגיד בנק ישראל מינו צוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות
הודעה משותפת למשרד האוצר ולבנק ישראל
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
לכתב המינוי - לחץ כאן
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ונגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, הודיעו על הקמת צוות עבודה בינמשרדי לבחינת הגברת התחרותיות בשוק הבנקאות. בראש הצוות יעמוד המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, ועל חבריו נמנים נציגי בנק ישראל, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה והרשות להגבלים העסקיים. על פי כתב המינוי, הצוות יבחן וימליץ על מהלכים שונים להגברת התחרותיות בענף הבנקאות, במגזרי משקי הבית והעסקים הקטנים.
הקמת הצוות באה בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי ("ועדת טרכטנברג") אשר בחנה את הגורמים המשפיעים על יוקר המחיה בישראל בענפים מרכזיים במשק, לרבות בענף הבנקאות.
ועדת טרכטנברג העלתה חשש שהריכוזיות במערכת הבנקאות עלולה להוביל לפגיעה ברמת התחרות ולגביית מחיר הגבוה מהמחיר התחרותי במקטעי פעילות שונים. לכך מתווספים גורמים שונים כגון מורכבות המוצר הבנקאי, הקושי באיסוף מידע השוואתי על ידי הלקוחות והמידע הא-סימטרי בין הבנקים באשר להיסטוריית האשראי של הלקוח, העלולים להביא להפחתת עוצמת התחרות בין הבנקים.
הצוות יבחן וימליץ על צעדים להגברת התחרותיות בענף הבנקאות, וייתן דעתו לאמצעים שונים לפישוט המוצר הבנקאי, להעצמת כוח המיקוח של הלקוחות ולשיפור ושכלול תחום שירות נתוני האשראי במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים. זאת, תוך שמירה על חוסנה של המערכת הבנקאית בישראל, לטובת המפקידים והמשק בכללותו.
חברי הצוות: גב' עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים ומנהלת אגף בנק לקוח בפיקוח על הבנקים, ד"ר שלומי פריזט, כלכלן ראשי, הרשות להגבלים עסקיים, מר אייל אפשטיין, סגן בכיר לממונה על התקציבים, משרד האוצר, מר ערן היימר, סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר, עו"ד רוני נויבואר, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, ומר מוריס דורפמן, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה.
הצוות יגיש את המלצותיו לנגיד בנק ישראל ולשר האוצר בתוך 120 ימים ממועד הקמתו.