העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (10/11) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (09/11)

19.12.2011
 
 
 
 

 

 

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (10/11) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (09/11)
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור: אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
2011 2011 2011 2011
סך הכל 6.21 6.15 6.28 6.24
אשראי זמן קצוב​ 5.76 5.76 5.87 5.82
עו"ש ביתרת חובה וחח"ד​ 10.76 10.28 10.82 10.8
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
סך הכל 2.27 2.46 2.41 2.4
פיקדונות לזמן קצוב​ 2.63 2.85 2.81 2.82
עו"ש ביתרת זכות​ .5​ .54 .56 .57
פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות​ 3.94 3.69 3.88 3.83
המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות​ 2.63 2.51 2.53 2.49
עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
6.15 6.28 6.24

2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
יתרת האשראי לציבור​ 371.8 371.7 368.5 367.7
מזה: ללקוחות עסקיים​ 242.1 241.5 238.7 239.0
יתרת פיקדונות הציבור 490.4 488.6 474.6 464.4
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".

​