הזוכים בתחרות לעיצוב סדרת השטרות החדשה

27/12/2011
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
27.12.2011
 
הזוכים בתחרות לעיצוב סדרת השטרות החדשה
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
כפי שכבר פורסם, מתכנן בנק ישראל להנפיק בשנים הקרובות סדרת שטרות חדשה. עם סיום שלב התכנון, קביעת הדמויות שיופיעו על גבי השטרות בסדרה החדשה ואישורן על ידי הממשלה, הכריז בנק ישראל, ב-15 במאי 2011, על תחרות פומבית לעיצוב השטרות. לתחרות ניגשו כ-80 מעצבים, ואלה הגישו למעלה מ-100 הצעות ראשוניות.
ההצעות נשפטו בעילום שם, וועדה מקצועית בחרה מתוכן עשרים. חברי הוועדה הם: פרופ' דן רייזינגר – מעצב גרפי, חתן פרס ישראל לעיצוב; פרופ' ירום ורדימון – מעצב גרפי, חתן פרס ישראל לעיצוב; מר עדי שטרן, מעצב גרפי;ראש המח' לתקשורת חזותית באקדמיה בצלאל; גב' רות רהט, מעצבת גרפית יועצת הבנק לעיצוב הסידרה החדשה;עובד הבנק מר ליאור ליכטמן, מנהל יח' ההנפקה במח' המטבע; גב' שרה כהן, עובדת מח' המחקר בבנק ישראל; וגב' ענת ויניצקי, עובדת מח' המטבע בבנק ישראל.
מעצביהן של עשרים העבודות שנבחרו ע"י הוועדה נתבקשו לעצב את ארבעת העריכים לסדרה החדשה (20, 50, 100 ו-200), ובשלב זה בחרה הוועדה עשר עבודות.
עבודות אלה הוגשו לשיפוט בוועדה לעיצוב שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל – הוועדה המייעצת לנגיד בנק ישראל דרך קבע בנושאי עיצוב המטבע. הוועדה בחרה שלושה עיצובים, אלה הוגשו לנגיד, והוא בחר מתוכם את העיצוב שיופיע על גבי הסדרה החדשה. כן דירג הנגיד את שתי ההצעות שזכו במקומות השני והשלישי. שלושת העיצובים זכו בפרסים כספיים (150,000 ש"ח , 100,000 ש"ח ו- 50,000 ש"ח).
במקום הראשון זכתה המעצבת גב' אסנת אשל.
במקום השני זכה המעצב מר רובן נוטלס.
במקום השלישי זכה המעצב מר פדי מרגי.
עיצובי העריכים השונים יעובדו בחודשים הקרובים, יחד עם המעצבת, גב' אשל, ומדפיס השטרות, כך שיהיה ניתן להפכם לשטרות של ממש, הכוללים את סימני הביטחון החדשים שמחלקת המטבע בוחנת בימים אלה.
העיצובים הזוכים יפורסמו רק סמוך למועד הנפקתם של השטרות לציבור.
בנק ישראל מתכוון להנפיק את שני השטרות הראשונים של הסדרה החדשה במחצית הראשונה של שנת 2013, ואת השניים האחרים - במחצית הראשונה של שנת 2014