מחקר חדש : מילים יוצרות מציאות? התפתחות דיגיטציה וחדשנות בבנקים כפי שמתבטאת בנוסח הדוחות הכספיים

12/10/2021
לכל ההודעות בנושא:
מחקרים ועבודות אחרות

למחקר המלא​

עיקרי הדברים:

  • העשור הקודם (2010-2020) התאפיין בשילוב מואץ בין פיננסים לטכנולוגיה (פינטק). מחקר חדש של בנק ישראל עוקב אחר התפתחות הדיגיטציה והחדשנות בבנקים בישראל ובעולם ומציע מדד לנטייה של בנקים לחדשנות דיגיטלית.
  • המדד מבוסס על ניתוח טקסט של דוחות כספיים, המסתמך על מדגם של למעלה ממאה בנקים מ-18 מדינות לשנים 2012-2019. הנחת המחקר היא שנטייה לדיגיטציה וחדשנות באסטרטגיה של בנק תתבטא בחלק המילולי של הדוח הכספי שלו.
  • המחקר בחן באמצעות המדד האם המודל העסקי של בנקים הושפע כמצופה מפירמות הפועלות בשוק המושפע מחדשנות טכנולוגיות. המדד הראה מגמת עלייה בנטייה לדיגיטציה וחדשנות באסטרטגיה בעשור האחרון.
  • המחקר מצביע על הבדלים ברמת המדד בין מדינות ובין בנקים. נמצא מתאם חיובי מובהק בין המדד לנטייה של בנקים מסחריים לחדשנות לבין ההשקעות של המדינה שהם פועלים בה במחקר ובפיתוח, ומתאם חיובי מובהק בין המדד לבין מתן רישיון רגולטורי לבנק דיגיטלי ללא סניפים במדינה. במילים אחרות: ביטויים של מדיניות מעודדת חדשנות והקלות רגולטוריות בתחום הפינטק נצפו כמתואמים חיובית עם נטייה-לחדשנות באסטרטגיה של בנקים.
  • הנטייה של בנקים מסחריים לחדשנות עולה ככל ששירותי הפינטק מתבססים במדינה. ממצא זה תומך במדיניות הגורסת כי רגולציה תומכת חדשנות היא גורם חשוב לשימור התחרות בשירותים הבנקאיים לקראת כניסתן לישראל של חברות טכנולוגיה גדולות.