הוועדה המוניטרית הודיעה על סיום תכנית רכישות המט"ח שנועדו לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין

12/11/2018
בשנת 2013 החליטה הוועדה המוניטרית, על רקע ייסוף חד, על תחילת תכנית רכישות מט"ח שנועדה לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין. באותה העת הוועדה ציינה כי התכנית תיבחן מחדש עם הקמת "קרן העושר" ("הקרן לאזרחי ישראל"), שהייתה צפויה אז להתחיל לפעול במהלך 2018. מדי שנה, הודיע בנק ישראל מראש מה יהיה הסכום שבו ירכוש מט"ח במהלך השנה, במסגרת תכנית זו.

"הקרן לאזרחי ישראל" מתוכננת לקום בשנת 2019, ועל פי ההערכות העדכניות צפויה להתחיל להשקיע כספים בחו"ל בשנת 2020. לאור זאת, הוועדה המוניטרית החליטה לסיים החל מ-2019 את התכנית,  ולא לרכוש מט"ח בסכום שנקבע מראש.

הוועדה מדגישה, שפעולות בשוק מט"ח הן חלק חשוב מארגז הכלים המוניטריים שבידי בנק ישראל, ולכן הבנק ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין, אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים, או כאשר שוק מט"ח אינו מתפקד כיאות.​