הרצאת מנכ"ל בנק ישראל בכנס גלובס והפורום הכלכלי-ערבי בנושא חזון אסטרטגי ואתגרים עתידיים שנערך בנצרת

מנכ"ל בנק ישראל, חזי כאלו, נשא היום דברים, בהרצאה המרכזית בכנס גלובס והפורום הכלכלי-ערבי בנושא חזון אסטרטגי ואתגרים עתידיים שנערך בנצרת.

בהרצאתו בכנס סקר המנכ"ל התפתחויות כלכליות עיקריות ומגמות ארוכות טווח, הן של המשק הישראלי בכלל והן של החברה הערבית בפרט תוך ציון מחקרים וניתוחים שונים שערך הבנק בהקשר של החברה הערבית. המנכ"ל הדגיש את חשיבות המשך שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, והצביע בין היתר על התפתחויות שונות בהשכלה הגבוהה שעשויות לסייע על השתלבות האוכ' הערבית במגזר ההיי-טק.

בחלקו האחרון של הנאום הרחיב המנכ"ל על הממשק הארגוני של בנק ישראל עם הציבור הערבי תוך ציון התרבות הארגונית בבנק ישראל לשילוב החברה הערבית, השקת מערכת נתוני האשראי, הקמה מחדש של אתר בנק ישראל בשפה הערבית וביקור אורחים מהציבור הערבי במרכז המבקרים המחודש של בנק ישראל.

לסיום קרא המנכ"ל למועמדים מתאימים מהחברה הערבית להצטרף לשורות בנק ישראל כעובדים מקצועיים מן המניין, על-אף קשיים גיאוגרפיים ואחרים שעומדים בפניהם, תוך שהוא מדגיש את מחויבות הבנק לקידום גיוון התעסוקה.

המצגת אותה הציג מצורפת.​