הדיווח החצי שנתי לוועדת הכלכלה אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה בשנת 2017.

 

להלן עיקרי הדוח:

  • במהלך שמונה וחצי השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור של כ- 29% ביחס שבין סך ההכנסות של התאגידים הבנקאיים מעמלות ביחס להיקפי הפעילות. במחצית הראשונה של שנת 2017 נרשמה התייצבות ביחס האמור לעומת שנת 2016. 
  • העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית, למחצית הראשונה של שנת 2017, הסתכמה בכ-25.1 ש"ח, לעומת 24.8 ש"ח בשנת 2016.
  • במהלך שש וחצי השנים האחרונות (2011–2017/ 1-6) חלה ירידה של כ-14.6% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מעלות פעילות העו"ש אשר ירדה בכ-33%, ומעלות כרטיסי אשראי אשר עלתה בכ-27%, עלייה שנובעת ממגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד.
  • צעד משמעותי שבוצע השנה להפחתת עמלות: בשנת 2017 נכנסו לתוקפן מספר הנחיות שמשמעותן הפחתה נוספת בעמלות בגין השירות הבנקאי. במסגרת זו, החל מ-1 בנובמבר 2017, עמלות כל השירותים הניתנים באמצעים הישירים הופחתו לעומת העמלות אשר נגבות כשמבוצעות באמצעות פקיד. מטרת הפיקוח על הבנקים בדרישה זו היא להבטיח שהחיסכון מההתייעלות "מגולגל" לצרכנים[1].  


המפקחת על הבנקים: "לרשות הלקוחות עומדים אמצעים רבים להוזלת עלויות ניהול חשבון עו"ש – כך, שימוש בערוצים ישירים (מכשירים אוטומטיים, אינטרנט, אפליקציה בטלפון החכם) זול בכ-75% מהעלות של אותם שירותים באמצעות פקיד, זמין הרבה יותר ללקוח (24/7) ואינו מצריך הגעה פיזית לסניף. הצטרפות למסלולי עמלות יכולה אף היא להביא להוזלה משמעותית - ההצטרפות למסלול הבסיסי, שעלותו החודשית עומדת על 10 ש"ח במרבית הבנקים, כדאית יותר מתשלום בגין כל פעולת עו"ש בנפרד. ההצטרפות קלה ופשוטה ויכולה להתבצע באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, או באמצעות הגעה לסניף הבנק.

במהלך השנה נקט הפיקוח בצעד משמעותי נוסף אשר ממשיך את מגמת הפחתת עלויות השירותים הבנקאיים למשקי הבית – התאגידים הבנקאיים חויבו להעניק הנחה בתעריף של שירות הניתן באמצעים ישירים, בהשוואה לתעריף הנגבה בגין אותו השירות באמצעות פקיד, עבור כל הפעולות הבנקאיות, ולהציג ללקוחות טבלת השוואה בין תעריפי הפקיד לבין תעריפי הערוץ הישיר עבור כלל השירותים הישירים. להשוואה של תעריפי פעולות נבחרות (קישור(.

 

בנק ישראל קורא לציבור לצרוך את המוצרים והשירותים הבנקאיים באופן נבון ומושכל, ומזמין אותו לעיין ב"תעודת הזהות הבנקאית" אשר תופק ב-28.2.18, המציגה תמונת מצב כוללת של החשבון.

(למידע בנושא באתר בנק ישראל לחץ כאן).[1] הודעה לעיתונות מיום 1.11.2017.

​​​