פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, וחברים מהוועדה המוניטרית קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק.

ד"ר פלוג פתחה את המפגש והתייחסה להתפתחויות בכלכלה העולמית והמקומית.

ינון גמרסני, כלכלן בחטיבת המחקר, הציג והסביר את הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא פורסמה לציבור במקביל להודעת הריבית האחרונה. למצגת​

החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם לגבי ההתפתחויות.