הפיקוח על הבנקים: נמשכת הירידה ההדרגתית בהוצאה החודשית בפועל של משקי בית בגין החזקת חשבון עו"ש וכרטיס אשראי

​הפיקוח מדווח לראשונה על השוואת תעריפי עמלות על פעילות בניירות ערך

להודעה המלאה ב-PDF