הפיקוח על הבנקים: חברות כרטיסי האשראי דיווחו כי איתרו את הלקוחות שפרטי כרטיסיהם נחשפו ברשת האינטרנט

כפי שפורסם באמצעי התקשורת, פרטיהם של לקוחות המחזיקים בכרטיסי חיוב נחשפו באחרונה ברשת האינטרנט, כתוצאה מפריצה לאתרי בתי עסק בהם נשמרו נתונים אלו. מדיווח ראשוני שמסרו חברות כרטיסי האשראי לפיקוח על הבנקים עולה כי מדובר בפרטיהם של כ-15,000 כרטיסים פעילים, בשלוש החברות יחד – כ.א.ל, ישראכרט ולאומי קארד. הפיקוח על הבנקים  נמצא  בקשר רציף עם החברות לצורך בדיקת האירוע, נסיבות התרחשותו והפעולות שננקטות לטיפול באירוע.
חברות כרטיסי האשראי הודיעו כי הן איתרו את הכרטיסים של הלקוחות שפרטיהם נחשפו ברשת, והכרטיסים שנחשפו נחסמו לשימוש לצורך רכישות באתרי האינטרנט ובאמצעות הטלפון. בכך צפוי להימנע שימוש לרעה בכרטיסים, באמצעים אלו, בעקבות חשיפת המידע. החברות יוצרות קשר עם הלקוחות לצורך החלפת הכרטיס שברשותם. מוקדי השירות של כל החברות ערוכים לצורך מתן מענה לצרכי הלקוחות, ולקוח החושש שבוצע שימוש לרעה בכרטיסו, יכול לפנות אל חברת כרטיסי האשראי לצורך בדיקת הצורך בביטול החיוב.
הפיקוח על הבנקים מבקש להבהיר, כי הלקוחות לא יישאו באחריות בגין שימוש לרעה בכרטיסים כתוצאה מחשיפת פרטיהם כאמור, בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב. מכל מקום, הפיקוח ממליץ ללקוחות לבחון את החיובים בדף הפירוט או באתר האינטרנט של החברות לצורך איתור עסקאות שלא בוצעו על ידם, ובכל בעיה ליצור קשר עם חברות כרטיסי האשראי בהקדם האפשרי.