שינוי בחתימות על גבי שטרות הכסף

26/02/2012
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
26.02.2012
 
שינוי בחתימות על גבי שטרות הכסף
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בעקבות שאלות חוזרות של הציבור, בנק ישראל מבקש להבהיר כי על פי הוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל החדש שנכנס לתוקף בשנת - 2010, שטרות חדשים שיודפסו מעתה ואילך, ישאו רק את חתימתו של נגיד בנק ישראל (קודם לכן נשאו השטרות, מלבד חתימתו של הנגיד גם את חתימתו של יו"ר המועצה המייעצת, שאינה קיימת עוד).
בהתאם לכך שטרות של 200 ₪ משנת הדפסה 2010 - התש"ע נושאים את חתימתו של הנגיד סטנלי פישר בלבד. בעיצוב השטר, וביתר פרטיו אין שינוי, לעומת השטרות המצויים כיום במחזור.
אשר על כן, מעתה יהיו במחזור ארבע מהדורות של שטרות 200 ₪:
האחת, משנת 1999 - התשנ"ח, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד יעקב פרנקל ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורנץ.
השניה, משנת 2002 - התשס"ב, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד דוד קליין ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורנץ.
השלישית, משנת 2006 - התשס"ו, הנושאת את חתימותיהם של הנגיד סטנלי פישר ויו"ר המועצה המייעצת אהרון פוגל.
הרביעית, משנת 2010 - התש"ע, הנושאת את חתימתו של הנגיד סטנלי פישר בלבד.