לאחר סגירת התיק הפלילי בעניין מר ציון קינן אין שינוי בעמדת בנק ישראל ביחס לכהונתו כמנהל הכללי של בנק הפועלים

04.03.2012
 
לאחר סגירת התיק הפלילי בעניין מר ציון קינן אין שינוי בעמדת בנק ישראל ביחס לכהונתו כמנהל הכללי של בנק הפועלים
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
המפקח על הבנקים שוקל להגביל חברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים אחרים בתאגיד בנקאי מלקבל אשראי מהתאגיד הבנקאי בו הם מכהנים.
ביום 17.1.2012 הודיעה פרקליטות המדינה כי החליטה לסגור את תיק החקירה נגד המנהל הכללי של בנק הפועלים, מר ציון קינן, מחמת העדר ראיות מספיקות. לאחר שבחן את ממצאי החקירה ואת עמדת הפרקליטות ולאחר ששקל את מכלול הגורמים הרלוונטיים, החליט המפקח על הבנקים שאין מקום לשינוי עמדתו ביחס למינויו וכהונתו של מר קינן כמנהל הכללי של בנק הפועלים.
עם זאת, מצא המפקח שחלו פגמים בתהליך אישור בקשת האשראי של מר דני דנקנר, אשר כיהן באותה עת כיושב ראש הדירקטוריון של בנק הפועלים, וכי מר קינן, כראש החטיבה העסקית של הבנק דאז וכגורם הבכיר שהביא את הבקשה בפני ועדת בעלי עניין של הדירקטוריון, נושא באחריות לגביהם. על רקע זה החליט המפקח להעיר למר קינן.
בנק ישראל מייחס חשיבות גדולה להתנהלותם של עובדי מערכת הבנקאות, ובמיוחד של אלה העומדים בראשה, וסבור כי התנהלות זו צריכה להיעשות ולהיראות. יצויין כי כבר באוקטובר 2010, נדרש הבנק לטפל בפגמים שהתגלו ולעדכן את נוהלי הבנק, כך שישקפו ניהול נכון יותר של אישור ומתן אשראי לאנשים קשורים – והבנק עשה כן. בנוסף, בוחן המפקח הוצאת הוראה שתגביל חברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים אחרים בתאגיד בנקאי מלקבל אשראי מהתאגיד הבנקאי בו הם מכהנים.