יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2012

07/05/2012
07.05.2012
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2012 בסך 76,629 מיליוני דולרים, קיטון בסך 368 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הקיטון ביתרות המט"ח בחודש אפריל 2012 מוסבר כדלהלן:
א.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 305 מיליוני דולרים.
ב.         תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 66 מיליוני דולרים.
מאידך הקיטון קוזז על ידי:
א.         שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 3 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
70,913** 1,648 69,265** דצמבר-10
      2011
73,398** 1,722** 71,676** ינואר
73,793** 1,733 72,060** פברואר
74,526 1,747 72,779 מרץ
77,409 ** 1,786 75,623** אפריל
76,803 1,806 74,997 מאי
77,414 1,806 75,608 יוני
77,943 1,843 76,100 יולי
78,078 1,855 76,223 אוגוסט
76,331 1,821 74,510 ספטמבר
76,902 1,847 75,055 אוקטובר
75,154 1,806 73,348 נובמבר
74,875** 1,823** 73,052 דצמבר
      2012
77,115** 1,842 75,273** ינואר
77,099 1,847 75,252 פברואר
76,997 1,845 75,152 מרץ
76,629 1,867 74,762 אפריל
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.