תגובת בנק ישראל להודעת חברת מודיס

09.05.2012
 
תגובת בנק ישראל להודעת חברת מודיס
 
להודעה המלאה בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בבנק ישראל מסבירים כי מרבית הגורמים שהוזכרו בהודעת חברת מודיס ושהביאו, לדברי החברה, להורדת תחזית דרוג האשראי של המערכת הבנקאית בישראל ידועים, ואף הוזכרו על ידי בנק ישראל בהזדמנויות שונות בעבר כגורמי סיכון וכאתגרים העומדים בפני מערכת הבנקאות הישראלית. למעשה, מודיס התייחסה בהודעתה הן לגורמים בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית שבה המערכת הבנקאית פועלת, והן למאפיינים של מערכת הבנקאות עצמה, ובפרט יחסי ההון של הבנקים וריכוזיות תיק האשראי. מבחני הלחץ שנערכו לאחרונה על ידי הפיקוח על הבנקים בשיתוף עם קרן המטבע הבינלאומית, לקחו בחשבון את הגורמים שהוזכרו לעיל.
בבנק ישראל מדגישים כי על בסיס תוצאות מבחני הלחץ ובהסתמך על הפיקוח הנחוש של בנק ישראל על המערכת הבנקאית, אנו סבורים כי המערכת הבנקאית בישראל איתנה, וכי ביכולתה לעמוד בזעזועים כפי שעמדה בהם בעבר. בין הגורמים שתורמים לעמידות המערכת ניתן לציין את יחסי החוב הנמוכים המאפיינים את משקי הבית ואת המגזר העסקי בישראל, רמת מינוף נמוכה יחסית של המערכת הבנקאית, וחשיפות זניחות לחובות ריבוניים של מדינות אירופאיות המצויות במשבר.