שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2012

08.07.2012
 
שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר לעומת היחלשות של הדולר בעולם.
במהלך חודש יוני נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 1.08%, ומול האירו בכ- 2.3%, מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל ב- 1.87%.
בשערו של הדולר נרשמה החלשות מול רוב המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 1.3% מול האירו, בכ- 1.2% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.9% מול הפאונד הבריטי אך התחזק מול היין היפני בכ- 1.1% .
תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש יוני ועמדה על 6.8%, בהשוואה ל-5.4% בחודש מאי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש יוני לרמה של כ- 8.8%, בהשוואה ל-כ- 8.4% בחודש מאי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש יוני ברמה ממוצעת של 13.8% ו- 11.3% בהתאמה, בהשוואה ל 11.4% ו- 9.9% בהתאמה בחודש מאי.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע לעומת עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-115.3 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-131.2 מיליארד בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3.7% בחודש יוני ועמד על כ- 5.5 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-36.6 מיליארד דולר בהשוואה לכ-36.3 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביוני בכ-10% בהשוואה לחודש מאי ועמד על 1.74 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני ב- 9.7 מיליארד דולר לעומת כ-13.4 מיליארד במאי, הממוצע היומי בחודש יוני עמד על כ- 462 מיליון דולר, ירידה בכ- 21% בהשוואה לחודש מאי.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יוני בכ-68.9 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-81.4 מיליארד במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 7% לרמה של כ-3.3 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש יוני, ועמד על כ- 44.3%, בהשוואה לכ-39.1% במאי וכ- 46.6% באפריל. העלייה נבעה בעיקר מירידה של כ-24% בממוצע היומי של עסקות ההחלף שביצעו תושבי ישראל .
לוחות ותרשימים
 

 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
115,250 9,704 68,918 36,628 סה"כ יוני - 12 (נתון ארעי)
5,488 462 3,282 1,744 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
51,081 5,008 32,224 13,849 תושבי חוץ
49,478 4,910 31,362 13,206 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
64,169 4,696 36,694 22,779 תושבי ישראל
10,207 2,109 2,268 5,830 מזה : סקטור ראלי
27,087 625 21,686 4,776 סקטור פיננסי
6,304 21 3,362 2,921 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,492 440 502 550 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
2,916 66 27 2,823 אחרים3
16,163 1,435 8,849 5,879 בנקים מקומיים4
131,148 13,403 81,399 36,346 סה"כ מאי-12
5,702 583 3,539 1,580 סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
51,273 5,056 32,881 13,336 תושבי חוץ
49,236 4,880 31,881 12,475 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
79,875 8,347 48,518 23,010 תושבי ישראל
12,157 3,126 2,143 6,888 מזה : סקטור ראלי
35,971 2,094 28,950 4,927 סקטור פיננסי
7,930 590 5,159 2,181 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,115 394 131 590 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
3,396 94 19 3,283 אחרים3
19,306 2,049 12,116 5,141 בנקים מקומיים4

 

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן   
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.