הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות הגיש את דוח הביניים לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל

16.07.2012
 
הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות הגיש את דוח הביניים לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
לדוח המלא ולמסמכים נוספים - לחץ כאן
 
הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שמונה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ונגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, סיים את שלב הביניים של גיבוש המלצותיו.
הצוות מפרסם את דו"ח הביניים, הכולל את עיקרי המלצותיו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, לחיזוק כוחם הפיננסי של משקי הבית והעסקים הקטנים, להגדלת נגישותם לאשראי, לגיוון אפשרויות הבחירה בין מוצרים בנקאיים, ולהוזלת השירות ושיפורו.
ההמלצות העיקריות של הצוות הן:
 • ניתוב חלק מכספי החיסכון ארוך הטווח של הציבור להגדלת היצע האשראי למשקי הבית ולעסקים הקטנים;
 
 • עידוד הקמה של בנק אינטרנטי ופרסום הליך הרישוי לבנק כאמור;
 
 • עידוד הקמה של אגודות אשראי (Credit Unions) ;
 
 • מתן אפשרות לפתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט והקלות בהליך סגירת החשבון ומעבר מבנק לבנק;
 
 • פרסום שיעורי הריביות בפועל על אשראי ופיקדונות, והגברת נגישות המידע לצורך השוואה;
 
 • העברת המידע אודות הלקוח לידיו (תעודת זהות בנקאית), לרבות מידע אודות הדירוג שלו בבנק בו הוא מנהל את החשבון;
 
 • שכלול המידע אודות לווים, שיאפשר ללשכות האשראי לפתח מודל דירוג למשקי הבית והעסקים הקטנים ולשתף את כלל המלווים במידע זה;
 
 • יצירת חלופה אפקטיבית לחסכון לטווח קצר של הציבור, באמצעות ביטול עמלת ניהול מק"מ (מילווה קצר מועד) וקרנות כספיות;
 
 • שמירת הנחות באשראי ובפיקדונות לאורך כל תקופת האשראי או הפיקדון;
 
 • שינוי מנגנון תקרת הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות והחלתו על המערכת הבנקאית;
 
 • הטלת פיקוח על מספר עמלות, ובכלל זה עמלות לעניין מידע, פעולות בני"ע ועמלות לעסקים קטנים.
 
 • טרם גיבושן הסופי של ההמלצות מזמין הצוות את הציבור להציג עמדתו ולהעיר את הערותיו על עיקרי ההמלצות. פרטים לגבי אופן הצגת העמדות וההערות מפורטים במסמך המצ"ב.
בצוות, בראשות המפקח על הבנקים, דוד זקן, חברים: עודדה פרץ – סגנית המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר שלומי פריזט – הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים, אייל אפשטיין – סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רני נויבואור – מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מוריס דורפמן – כלכלן בכיר במועצה הלאומית הכלכלה, וגיל כהן - מנהל החוב הממשלתי במשרד האוצר.
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "אני מבקש להודות לחברי הצוות על העבודה המאומצת והחשובה שנעשתה עד כה. דוח הביניים המוגש לנו היום מציע פתרונות משמעותיים להקלת מצוקת האשראי למשקי בית ועסקים קטנים. יישום ההמלצות שעולות בדוח יביא להוזלת מחירים, הגברת שקיפות, ומתן שירות יעיל יותר לציבור האזרחים והעסקים."
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר: "פרסום דוח הביניים של הצוות הוא צעד חשוב בתהליך שיפור משמעותי באיכות, במחיר, ובמגוון השירותים הפיננסיים שמשקי בית ועסקים קטנים מקבלים. לאחר התייעצותו עם הציבור, הצוות יגבש את הדוח הסופי – וחשוב שההמלצות ייושמו מהר, לטובת משקי הבית, העסקים הקטנים, והמשק הישראלי."
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין עם הפצת הדוח: "ההמלצות מיועדות לשפר את תנאיהם של משקי הבית והעסקים הקטנים באמצעות הגדלת אפשרויות הבחירה, הוזלת השירותים הבנקאיים, הגדלת השקיפות והמידע המצוי בידי הלקוחות. כמו כן, המלצות הצוות מיועדות להבטיח שהיחסים בין הבנקים ללקוחותיהם יהיו שקופים יותר והוגנים יותר. יישום מלא של ההמלצות יספק פתרונות מעשיים, ויוביל לשינוי מהותי בשירותים הפיננסיים ומחירם שמשקי הבית והעסקים הקטנים יקבלו."