דיווח חצי-שנתי על מחירי שירותים בנקאיים נפוצים

16.07.2012
 
דיווח חצי-שנתי על מחירי שירותים בנקאיים נפוצים
 
לדיווח המלא - לחץ כאן
 

בהסתמך על דיווח על הכנסות הבנקים בפועל מעמלות לרביע הראשון של שנת 2012, עולה כי:

 • בהשוואה לרביע השלישי של שנת 2011, (הדיווח הקודם): חלה ירידה בהוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים בחמשת הבנקים הגדולים; וחלה עליה בעלות החודשית הממוצעת של החזקת כרטיס האשראי.
 
 • כ-80% ממשקי הבית, המחזיקים חשבון בנק, משלמים בעבורו בפועל פחות מ-14 ש"ח בחודש בממוצע, וכ-70% ממחזיקי כרטיס האשראי משלמים פחות מ-7.1 ש"ח בחודש על החזקתו.
 
 • השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ובערוץ ישיר) מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
 
 • בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של 6.3 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל ופאג"י הם היקרים ביותר (עלות חודשית של 21.8 ו-21 ש"ח, בהתאמה).
 
 • מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של 12.2 ש"ח), ולעומתו בנק דיסקונט הוא היקר ביותר (עלות חודשית של 17.2 ש"ח).
 

שונות גבוהה נרשמה גם ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי:

 
 • בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (4.5 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר, ובאופן משמעותי (כ-10 ש"ח).
 
 • הפיקוח על הבנקים מפרסם השוואה של תעריפי העמלות הנגבות בגין פעילות בניירות ערך הנסחרים בארץ: עמלת קניה, מכירה ופדיון;[1] ועמלת ניהול פיקדון ניירות ערך. השוואת תעריפים אלה מעלה כי קיימים פערים גדולים בין הבנקים, וכי בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר.
 
במהלך הרביע האחרון הודיעו הבנקים הבאים על הוזלה של תעריפי עמלות בתעריפון יחידים ועסקים קטנים:  
 • בנק דיסקונט הודיע על הוזלה של שורת עמלות: עמלת הפעולה בערוץ ישיר (מ-2 ש"ח  ל-1.85 ש"ח); דמי ניהול עסק קטן (מ-150 ש"ח ל- 80 ש"ח); שיק בנקאי (מ- 20 ש"ח ל-13.5 ש"ח); חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית (מ-25 ש"ח ל- 18.5 ש"ח); הוראה לביטול חיוב (מ-25 ש"ח ל- 18.5 ש"ח).
 
 • בנק לאומי ובנק ערבי ישראלי הודיעו כי יוזילו את העמלה הנקובה באחוזים של קניה ומכירה של ני"ע ישראלים – מניות ואגרות חוב (מ-0.75% ל-0.7%) החל מ-1.8.2012.
 
 • בנק לאומי ובנק ערבי ישראלי הוזילו את עמלת דמי ניהול עסק קטן (מ-85 ש"ח לסכום של 60 ש"ח לחודש) החל מ-1.7.2012.
 
 • הבנק הבינלאומי הראשון הודיע על הוזלה נוספת של עמלת פעולה בערוץ ישיר, מ-1.95 ש"ח ל-1.80 ש"ח.
 
בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה.
 
[1] מניות ואגרות חוב