הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית - מחצית שניה 2018 ומחצית ראשונה 2019


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית השנייה בשנת 2018 והמחצית הראשונה בשנת 2019.

להלן עיקרי הדוח:

  • במהלך העשור האחרון חלה ירידה בשיעור של כ-30% בשיעור העמלות שגובים הבנקים (היחס שבין סך ההכנסות של התאגידים הבנקאיים מעמלות ביחס להיקפי הפעילות). הירידה מיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בתקופה הזו. במהלך 2019 הופרדו ישראכרט ולאומי קארד (מקס) מהבנקים אגב יישום החוק להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ז-2017. נתוני יוני 2019 המוצגים בדוח זה אינם כוללים את 2 החברות המופרדות.
  •  העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית, למחצית הראשונה של שנת 2019, הסתכמה בכ-26.9 ₪. במהלך שמונה וחצי השנים האחרונות (2011 – 1-6/2019) חלה ירידה של כ-17% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מ:
  •  עלות פעילות העו"ש אשר ירדה בכ-38%;
  • עלות כרטיסי אשראי אשר עלתה בכ- 19%. עלייה זו נובעת בעיקר ממגמת גידול לאורך השנים בכמות הכרטיסים שמחזיק לקוח    בחשבון בודד.
  • צעד משמעותי שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט שנה זו הוא צירוף יזום של עסקים קטנים ועוסקים מורשים לשירות המסלולים הבסיסי או המורחב, המשתלם ביותר עבורם. הצעד צפוי לתרום להפחתת עמלות בחשבון העו"ש של עסקים קטנים ועוסקים מורשים.

בנק ישראל קורא לציבור לצרוך את המוצרים והשירותים הבנקאיים באופן נבון ומושכל, ומזמין אותו לעיין ב"תעודת הזהות הבנקאית" המציגה תמונת מצב כוללת של הפעילות בחשבון, לרבות עמלות וריביות שנגבו במהלך השנה. 

(למידע בנושא באתר בנק ישראל לחץ כאן).​

לדוח המלא​