ריבית בנק ישראל תרד ב-0.25 נקודות אחוז החל מה-17/5/2013 לרמה של 1.5%

להודעה זו כקובץ Word

להודעה על הפעלת תוכנית רכישות המט"ח לקיזוז השפעות הגז, לחץ כאן

לקובץ שאלות ותשובות לחץ כאן

לנוכח התמשכות מגמת הייסוף של השקל, על רקע תחילת הפקת הגז ממאגר "תמר", הפחתת הריבית על ידי בנקים מרכזיים רבים ובראשם הבנק המרכזי האירופאי, ההקלה הכמותית במשקים מובילים בעולם והעדכון כלפי מטה בתחזיות הצמיחה העולמיות, החליטה הועדה המוניטרית בבנק ישראל לקבל החלטות שלא במסגרת התוכנית הרגילה.

 

  • מגמת הייסוף בשקל נמשכת. בחודש האחרון ובשלושת החודשים האחרונים תוסף השקל ביחס לשער החליפין האפקטיבי ב-2.4% ו – 5.4% בהתאמה. התחזקות השקל מול הדולר והאירו בתקופות אלה בלטה מאוד בהשוואה למטבעות אחרים ביחס לדולר ולאירו. מגמת הייסוף הושפעה, בין היתר, מתחילת הפקת הגז ממאגר "תמר", מהפחתות הריבית על ידי בנקים מרכזיים בעולם ובראשם הבנק המרכזי האירופאי וכן מהמשך ההקלה הכמותית במספר משקים מובילים בעולם.
  • תחזיות הצמיחה העולמית ובפרט התחזיות לגבי אירופה וסין עודכנו לאחרונה כלפי מטה. התמתנות זו צפויה להשפיע על המשק הישראלי.

 

 
על רקע זה, החליטה הועדה המוניטרית בבנק ישראל לקבל החלטות שלא במסגרת התוכנית הרגילה. להלן ההחלטות שקיבלה הועדה המוניטרית:

 

  1.  להפחית את הריבית המוניטרית ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של 1.5% החל מיום שישי ה- 17/5/13.
  2. החל משנה זו ובשנים הבאות ירכוש בנק ישראל מט"ח כדי לקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין.

 

 
בבנק ישראל מציינים כי סביבת אינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד וצפויה להישאר בתוך תחום היעד גם בשנה הקרובה. כמו כן, פעולות שנקט הפיקוח על הבנקים בעבר ממתנות את ההשפעה שיש לריבית המוניטרית של בנק ישראל על שוק הדירות.
 

 

 **************************************************************************************

 

החלטת הריבית לחודש יוני 2013 תתפרסם ביום שני ה-27/5/2013, בשעה 17.30.