הקצאת קודי זיהוי חדשים לגופים פיננסיים - חברות כרטיסי האשראי

 

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. כדי שגוף פיננסי יוכל לפעול במערכות התשלומים השונות ולספק מספרי חשבון ללקוחותיו, עליו להיות מזוהה בכלל המערכות הנ"ל במשק.

בהמשך להודעה שפורסמה על השלמת מדיניות ותהליך הקצאת קוד זיהוי לנותני שירותי תשלום, בנק ישראל אישר לגופים הפיננסיים הבאים לקבל קוד זיהוי במערכות התשלומים בישראל ומפרסם היום את מספרי קודי הזיהוי שהוקצו כמפורט להלן:

קוד הזיהוי המוקצה לחברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כ.א.ל) הינו 07.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת מקס איט פיננסים בע"מ הינו 01.

קוד הזיהוי המוקצה לחברת ישראכרט בע"מ הינו 05.

 ​