המוביליות בתעסוקה בקרב מבוגרים והתפתחותה בין 2003 ל-2013