התייחסות בנק ישראל להודעת מזרחי טפחות לגבי ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי

יו"ר ומנכ"ל מזרחי טפחות הגיעו אתמול ללשכת המפקחת על הבנקים והציגו בפניה את ההסכם שקיבל הבנק מרשויות אכיפת החוק האמריקאיות. הסכם זה אושר על-ידי הדירקטוריון של הבנק. הפיקוח על הבנקים בוחן את ההסכם הסופי והממצאים המופיעים בו ויגבש את דרישותיו בתוך זמן קצר.​