בנק ישראל ירכוש מט"ח על מנת לקזז את ההשפעה מהפקת הגז בישראל על שער החליפין

13/05/2013

הודעה לעיתונות - רכישות מטח לקיזוז השפעת הפקת הגז 12-5-13.docלהודעה זו בקובץ Word 

לשאלות ותשובות ביחס להחלטות המפורסמות במסגרת הודעה זאת, לחץ כאן

להודעה לעיתונות על הפחתת הריבית ב- 0.25 נקודות אחוז לרמה של 1.5%, לחץ כאן


הפקת הגז בישראל גורמת לשיפור בחשבון השוטף שמוביל ללחצי תיסוף על שער החליפין. התופעה הזו, המכונה "מחלה הולנדית", עלולה לפגוע במשק הישראלי. על רקע זה, הועדה המוניטרית של בנק ישראל מודיעה על תוכנית רכישות מט"ח שתקזז את ההשפעה של הפקת הגז על שער החליפין. 
 

  • החל מ-2013 ובשנים הבאות ירכוש בנק ישראל מט"ח בכמויות המותאמות עם ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים על פי הערכת הבנק: בשנת 2013 השיפור בחשבון השוטף מוערך בכ-2.8 מיליארד דולר; בהתחשב בהשפעות על החשבון הפיננסי כתוצאה מהפקת הגז (תשלומים במט"ח של חברות הגז)  ירכוש בנק ישראל במסגרת תוכנית זו כ-2.1 מיליארד דולר עד סוף השנה. תוכנית זו תיבחן מחדש עם הפעלתה של "קרן העושר",  הצפויה במהלך 2018.
  • הערכות הבנק להשפעה הכוללת על מאזן התשלומים כתוצאה מהפקת הגז ורכישות המט"ח יעודכנו מעת לעת ויפורסמו לציבור.
  • הסכומים שירכשו במסגרת תוכנית זו יתווספו ליתרות המט"ח של בנק ישראל אך ינוהלו בנפרד לאופק ארוך יותר.
  • תוכנית רכישות זו מהווה כלי נוסף במדיניות שער החליפין של בנק ישראל. כמו בעבר בנק ישראל ימשיך לפעול בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט"ח אינו מתפקד כיאות.