הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להורדת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות בהקלה על העסקים הקטנים, והצעד עליו הכרזנו, של העברתם למסלול עמלות קבוע, יוביל להוזלת העלויות הבנקאיות שהם משלמים. צעד זה מצטרף להפחתה בעמלות הסליקה של כרטיסי אשראי שצפויה בינואר 2019, על רקע הפחתה נוספת בעמלה הצולבת עליה הכריז הפיקוח על הבנקים והתגברות התחרות בשוק הסליקה. ככלל אנו פועלים לוודא שפירות ההתייעלות והשינויים הטכנולוגיים במערכת הבנקאות "מגולגלים" גם לציבור הלקוחות של הבנקים, וצעד זה הנו חלק ממדיניות זו.

אני קוראת לבעלי העסקים הקטנים לעקוב אחר זכויותיהם הצרכניות, ולהשתמש במגוון הכלים העומדים לרשותם אשר יסייעו להם להפחית עלויות ולנהל באופן עצמאי ומושכל יותר את הפעילות הבנקאית שלהם".

 

במטרה להקל על עסקים קטנים, פעל הפיקוח על הבנקים להגדיר עבורם מסלול עמלות עו"ש במחיר קבוע, אשר יוזיל את הסכום הכולל שישלמו וגם יהיה יותר ודאי, כאשר התמחור יהיה על סל פעולות רחב ולא על כל פעולה בנפרד. בחלוף הזמן עלה הצורך לנקוט בצעד אקטיבי על מנת להביא לכך שהעסקים הקטנים ייהנו מיתרונות שירות המסלולים. צורך זה עלה, בין היתר, על ידי נשיא ארגון להב, עו"ד רועי כהן, וכן עלה ממעקב שוטף של הפיקוח על הבנקים אחר נתוני ההצטרפות מיום השקת שירות המסלולים, אשר נותרו נמוכים עד היום, על אף צעדים רבים שננקטו להעלאת מודעות הציבור.

 

היום הודיע הפיקוח לבנקים כי עליהם לאתר את כל העסקים הקטנים שיכולים לחסוך ממעבר למסלול העמלות הרלוונטי, ולשלוח להם הודעה על העברתם למסלול כאמור. צעד זה מבוצע לאחר הוראת הפיקוח מחודש נובמבר 2017, שדרשה מהבנקים לשלוח לכל עסק קטן מכתב המיידע אותו לגבי גובה החיסכון שייווצר לו אם יעבור למסלול העמלות המתאים לו, אולם ההיענות של העסקים הקטנים הייתה מזערית. עד היום עברו ביוזמתם רק כ- 4,000 עסקים קטנים למסלול העמלות, ולכן הוחלט בפיקוח על הבנקים על צעד פרואקטיבי זה. הצעד צפוי להיכנס לתוקף בתחילת 2019.

לפי המידע שהועבר מהבנקים, הצעד האמור יחסוך לכ- 160 אלף עסקים קטנים, בעלי מחזור של עד 5 מיליוני ₪, ולעוסקים מורשים, סך של כ- 40 מיליוני ₪ במצטבר, שמשמעותם בממוצע מאות שקלים לכל עסק קטן בשנה.


יצוין כי מבדיקה שביצע בנק ישראל עלה כי המסלול המורחב של העמלות הוא המתאים לרוב העסקים הקטנים ולעוסקים המורשים. מסלול זה כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר (כלומר באתר האינטרנט של הבנק, באפליקציה, מכשירים אוטומטיים, עמדה דיגיטלית בסניף וכו') ועד 10 פעולות פקיד. במסלול המורחב, ישלם העסק הקטן סכום חודשי קבוע של בין 20 ₪ ל 30 ₪ (תלוי בבנק, ראו גרף להלן), ולא ישלם עמלה נפרדת על כל פעולה שיבצע.

כך למשל, עסק קטן טיפוסי שמבצע כל חודש 38 פעולות בערוץ ישיר (25 הפקדות מזומן, 4 זיכויים מחברת הסליקה, 4 הפקדות צ'קים, 5 תשלומים לספקים) ישלם בממוצע[1] 64 ₪ מידי חודש. לעומת זאת, בתכנית המסלול המורחב ישלם כ-24 ₪ בלבד, וכך יחסוך כ- 480 ש"ח בשנה.

 

 

השוואת עלויות בין: העלות בפועל והעלות במסלול המורחב

141018.JPG 
 
 

[1] לפי ממוצע של המחיר התעריפי בחמשת הבנקים הגדולים בשירות עמלת פעולה בערוץ ישיר ובשירות מסלול מורחב.​