הגברת המודעות הפיננסית בקרב התלמידים


מערכת החינוך, בשיתוף הפיקוח על הבנקים, תקיים חודש מודעות פיננסית, במהלך נובמבר 2017, במסגרתו יועברו שיעורים בכיתות ט' בכל רחבי הארץ​ 

 

  • משרד החינוך והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מודיעים על פעילות חדשה להגברת המודעות הפיננסית בקרב בני הנוער, אשר תתקיים בין התאריכים 29.11.17 – 29.10.17, במסגרתה יועברו שיעורים במאות כיתות ט' ברחבי הארץ.
  • פעילות זו הינה ראשונה מסוגה בפריסה ארצית, ומטרתה הגברת המודעות הפיננסית של בני הנוער, והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הבנקאית, לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית של הנערים, בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק.
  • לפעילות שותפים גם המערכת הבנקאית, איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים ומועצת התלמידים והנוער הארצית.

 

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב: "מערכת החינוך מעמיקה בתחומי הדעת השונים, מרחיבה את ההשכלה הכללית, מעשירה את התלמידים בידע, בהבנה, בחשיבה ובמעורבות חברתית, וכן – גם מעניקה להם כלים שימושיים כהכנה לחיים הבוגרים. החינוך הפיננסי נועד בדיוק לזה. בוגר של מערכת החינוך צריך להכיר מושגי יסוד פיננסיים, ובתכנית הזו, יחד עם תכניות מערכתיות נוספות, יש כדי להעניק לתלמידים את מושגי היסוד החיוניים הללו".

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהקניית הבנה פיננסית, המהווה כישור חיים בסיסי, שיסייע לנערים בגיל ההתבגרות ולאחר מכן בחייהם הבוגרים. שליטה בהוצאות, הכרת אמצעי התשלום השונים, צרכנות פיננסית נבונה תוך הבנת העלויות – הנם חלק מהמידע שנרצה להקנות לבני נוער, שהגיעו לגיל בו הם רשאים לפתוח חשבון בנק. אני שמחה על ההזדמנות להנחיל לבני הנוער יסודות וכלים פרקטיים לקידום עצמאותם הפיננסית, ומודה למשרד החינוך ולבנקים על שיתוף פעולה הפורה בנושא חשוב זה". 

התנהלות פיננסית נכונה היא אחת המיומנויות החשובות ביותר ומהווה חלק מכישורי חיים בסיסיים שכל אחד מתלמידי מערכת החינוך בישראל צריך. מדובר בפעילות משותפת של משרד החינוך יחד עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אשר לצורך ביצועה נרתמו גם המערכת הבנקאית, איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים ומועצת התלמידים והנוער הארצית, ויזמו פעילות ראשונה מסוגה בפריסה ארצית, שמטרתה הגברת המודעות הפיננסית של בני נוער בכיתות ט', והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הבנקאית, לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק.

חודש המודעות הפיננסית במערכת החינוך יתקיים בין התאריכים 29.10.17-29.11.17. במהלך החודש יועברו במאות כיתות ט' ברחבי הארץ שיעורים שמטרתם להגביר את המודעות הפיננסית של התלמידים. בין היתר, על ידי העברת מערך הדרכה חווייתי, בגובה העיניים, תוך שימוש בעזרים דיגיטליים, המציעים לתלמידים ארגז כלים מעשי ורלוונטי להתנהלות פיננסית - בנקאית יום יומית ולשיפור ביטחונם הכלכלי לאורך זמן. 

התכנים האחידים בכל בתי הספר יתייחסו, בין היתר לנושאים הבאים: ניהול תקציב, חיסכון, כלים להתנהלות פיננסית מושכלת ואחראית, רקע על מערכת הבנקאות, מושגי יסוד פיננסיים, היכרות עם אמצעי תשלום שונים ועוד.

בימים הקרובים יישלח לבתי ספר "קול קורא" המזמין אותם להירשם לפעילות ולהבטיח את מקומם במסגרת פעילות ייחודית זאת. הפעילות תועבר בכיתות על ידי נציגי המערכת הבנקאית, על פי תכנים וכלים שייבנו בהנחיית ובאישור הפיקוח על הבנקים ומשרד החינוך. בחלק מבתי הספר הפעילות תועבר גם באמצעות מורים שיעברו הדרכה בנושא ועובדי בנק ישראל.לצפייה ב"קול קורא" שהופץ לבתי הספר

​​