אנדרו אביר ימונה לחבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, החליטה למנות את מר אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל, לחבר בוועדה המוניטרית, במקומו של פרופ' נתן זוסמן שיפרוש מבנק ישראל. המינוי ייכנס לתוקף בתאריך 01/10/2017, ואביר ימשיך לשמש כמנהל חטיבת השווקים.

על פי חוק בנק ישראל (2010), הועדה המוניטרית צריכה למנות שישה חברים: הנגיד (יו"ר הוועדה), המשנה לנגיד, עובד בנק שמינה הנגיד (נכון להיום, פרופ' נתן זוסמן), ושלושה חברים מקרב הציבור אותם ממנה הממשלה -  נכון להיום מכהן כחבר מקרב הציבור פרופ' ראובן גרונאו, לאחר שכהונתם של שני החברים האחרים הסתיימה והממשלה טרם מינתה להם מחליפים.

מר אנדרו אביר הנו בעל תואר ראשון בכלכלה ופוליטיקה מאוניברסיטת אוקספורד ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. הוא החל לעבוד ככלכלן בבנק ישראל בשנת 1987, ניהל במשך חמש שנים את חדר עסקאות המט"ח של הבנק, ובשנת 2008 מונה לסגן מנהל חטיבת השווקים וראש האגף הפיננסי בחטיבה. בשנת 2011 מונה אביר למנהל חטיבת השווקים, והוביל את תהליך התאמת הרכב התיק לגודל היתרות, תוך הרחבת מגוון מכשירי ויעדי ההשקעה. חטיבת השווקים מופקדת על ביצוע המדיניות המוניטרית בפועל, ובמסגרת תפקידו כמנהל החטיבה אביר משתתף בכל ישיבות הוועדה המוניטרית.

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: "אני מודה לאנדרו על נכונותו לקחת על עצמו את האחריות הנוספת כחבר בוועדה המוניטרית. אנדרו צבר ניסיון רב בעבודה עם הוועדה המוניטרית; יכולתו לנתח את ההתפתחויות במערכת המוניטרית, בשווקים הפיננסיים ובכלכלה העולמית הייתה בשנים האחרונות תשומה חשובה לעבודת הוועדה, ותשמש אותו בתפקידו כחבר הוועדה".

​​​