בנק ישראל יקיים תדרוכי עיתונאים רבעוניים אודות המדיניות המוניטרית

כמקובל במרבית הבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות, יחל בנק ישראל לקיים תדרוכי עיתונאים שוטפים אודות המדיניות המוניטרית. מטרת המהלך הנה להגביר את ההבנה בציבור לגבי השיקולים שעמדו בפני הוועדה המוניטרית בעת קבלת החלטות המדיניות. התדרוכים יתקיימו אחת לשלושה חודשים, לאחר פרסום הודעת הריבית שלקראת סוף הרביע, ובהם תציג הנגידה את תנאי הרקע בה פעלה המדיניות במהלך הרביע ואת הגורמים העיקריים להחלטות, ותענה לשאלות עיתונאים בנושא זה. באותו מועד מתפרסמת גם התחזית המקרו כלכלית הרבעונית של חטיבת המחקר, והיא תוצג במהלך התדרוך על ידי מנהל החטיבה. התדרוכים ישודרו בשידור חי באתר האינטרנט של בנק ישראל.
 
תדרוך העיתונאים הראשון במסגרת זו יתקיים ביום שני, 22.6.2015, בשעה 16:15, בבנק ישראל בירושלים. ההודעה בדבר החלטת הריבית לחודש יולי, והודעת התחזית המקרו כלכלית הרבעונית, יפורסמו כרגיל בשעה 16:00. הודעה בדבר סדרי ההרשמה וההשתתפות בתדרוך תופץ לכלי התקשורת בימים הקרובים.