משבר הקורונה: נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מודיע על שורת צעדי מדיניות חדשים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, מודיע הבוקר על שורת צעדי מדיניות שנוקט הבנק המרכזי להתמודדות עם משבר הקורונה, וההחלטות על הגבלת המשק.

נגיד ב"י, פרופ' אמיר ירון: "הקורונה פוגש את המשק במקום טוב מאוד. הנתונים הכלכליים החזקים – ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף, רמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת פיננסית חסונה - מגדילים את העמידות של המשק למול ההתפתחויות.

ההחלטות על המגבלות השונות שננקטו הן בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל. בנק ישראל, ואני בראשו, פועל על-מנת לצמצם את הפגיעה בעסקים ובציבור, כך שניתן יהיה לצלוח את התקופה הזאת בשלום, ובפגיעה המינימלית האפשרית.

לכן, בהנחייתי, פרסמנו היום סט של צעדי מדיניות שבאים לתמוך בשוקי ההון, לסייע בתמסורת המדיניות המוניטרית ולהקל על לקוחות המערכת הבנקאית העסקים והצרכנים – בעת הזו.

אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמשיך לנקוט צעדים ככל שיידרשו, ובהתאם להתפתחויות השונות: המדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה ובכך תומכת בפעילות הכלכלית; לבנק ישראל, ולי העומד בראשו, יש כלים מגוונים לתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק."​

להודעה בדבר ההקלות הרגולטוריות והצעדים במערכת הבנקאית

להודעה בדבר הכלים המוניטריים שיופעלו החל מהיום​​​​​​​​