הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית – מחצית ראשונה 2018

 


המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה בשנת 2018.להלן עיקרי הדוח:

  • במהלך תשע וחצי השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור של כ- 29% בשיעור העמלות שגובים הבנקים (היחס שבין סך ההכנסות של התאגידים הבנקאיים מעמלות ביחס להיקפי הפעילות), כאשר בשנתיים האחרונות נרשמה יציבות ביחס זה. במחצית הראשונה של שנת 2018 נמשכה היציבות ביחס האמור בדומה לשנים 2016 ו- 2017.
  • העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית, למחצית הראשונה של שנת 2018, הסתכמה בכ-24.8 ש"ח,  בדומה לשנת 2017 (24.6 ש"ח). במהלך שבע וחצי השנים האחרונות (2011–2018/ 1-6) חלה ירידה של כ-15.6% בסך העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית. עלות זו מורכבת מעלות פעילות העו"ש אשר ירדה בכ-36%, ומעלות כרטיסי אשראי אשר עלתה בכ-31%, עלייה שנובעת בעיקר ממגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד.
  • צעד משמעותי שייכנס לתוקף השנה אשר צפוי לתרום להפחתת עמלות בחשבון העו"ש של עסקים קטנים ועוסקים מורשים: צירוף יזום לשירות המסלולים הבסיסי או המורחב, המשתלם ביותר עבורם, לפי דרישת הפיקוח על הבנקים.
  • במסגרת יישום החוק לצמצום השימוש במזומן, ובמטרה לעודד את ציבור הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטנים להפקיד למשמרת שיקים מוסבים דחויים, טרם כניסת החוק לתוקפו, התפרסם צו פיקוח אשר מפחית את העמלה בגין הפקדת השיקים למשמרת וקובע אותה על 2 ₪ בלבד, החל מ-15.4.19 ועד ל-1.7.19, יום כניסת החוק לתוקפו.


בנק ישראל קורא לציבור לצרוך את המוצרים והשירותים הבנקאיים באופן נבון ומושכל, ומזמין אותו לעיין ב"תעודת הזהות הבנקאית" אשר הופקה ב-28.2.19, המציגה תמונת מצב כוללת של החשבון.

(למידע בנושא באתר בנק ישראל לחץ כאן). ​​​