רפורמת התחרות בבנקאות מתקדמת צעד נוסף עם הפיכתה של ישראכרט לחברה ציבורית ש-65% ממניותיה מוחזקות בידי הציבור הרחב בישראל

המפקחת על הבנקים השתתפה היום בטקס פתיחת המסחר במניית ישראכרט, שהפכה לחברה ציבורית נסחרת, כחלק מתהליך הפרדתה מבנק הפועלים והרפורמה לקידום התחרות בבנקאות.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "הרפורמה לקידום התחרות בבנקאות התקדמה צעד נוסף, עם העברת הבעלות על 65% מחברת ישראכרט לידי הציבור הרחב בישראל. בתהליך ההנפקה של החברה וגיוס החוב הסחיר היו ביקושים גבוהים מאוד, שמבטאים אמון גבוה של הציבור בישראל ברפורמה להגברת התחרות ובחברת ישראכרט עצמה. גיוס החוב המוצלח יצר לחברה כרית נזילות טובה, שתאפשר את צמיחתה בשנים הקרובות. על כך יש להוסיף כי ההנפקה של ישראכרט גם תורמת להעמקת שוק ההון וחיזוק הבורסה בישראל.

אני שמחה על תוצאת תהליך הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי והפיכתן לגופים פיננסיים עצמאיים באופן שיצור גיוון ותחרות: חברה אחת - לאומי קארד (והיום מקס), נמכרה במלואה לגרעין שליטה; ואילו חברה שניה – ישראכרט, הונפקה ורוב מניותיה מוחזקות על-ידי הציבור הרחב. הפיקוח על הבנקים ליווה בשנתיים האחרונות באופן צמוד את הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, תוך התאמת הוראות רגולטוריות רבות, בדיקת המתווים להפרדה, מתן אישורים שונים, ויצירת "הגנות ינוקא" לחברות המופרדות במטרה לאפשר להן להתחזק ולהפוך לגופים פיננסיים עצמאיים ותחרותיים".