פרסום סקירת מחלקת המטבע לשנת 2019

בנק ישראל מפרסם היום את סקירת מחלקת המטבע לשנת 2019 ובה מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנת 2019 וכן כוללת מידע ונתונים על שנת 2020.


הסקירה הושלמה בימים בהם משבר הקורונה בעיצומו. מאחר שמשבר הקורונה החל בשנת 2020, שנת הפעילות הנסקרת בדוח זה – 2019 – לא הושפעה כלל מן המגיפה. עם זאת, כיוון שהעבודה על הסקירה נמשכה גם בחודשים לאחר פרוץ המשבר ומאחר שלאירוע זה היו השפעות משמעותיות על מחזור המטבע, נכללת בסקירה גם התייחסות לנושא זה.

 

מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו: "הרגלי השימוש במזומן ובאמצעי התשלום האחרים מושפעים כיום יותר מאשר בעבר משינויים בטכנולוגיה וברגולציה. במסגרת תפקידיו של הבנק, הפעילות לקידום אמצעי תשלום מתקדמים מתנהלת בד בבד עם המשך השמירה על המזומן כאמצעי תשלום חיוני במדינת ישראל."

 

הביקוש למזומן בישראל עד למשבר הקורונה ומאז המשבר:

 

·   מחזור המטבע עמד בסוף שנת 2019 על 87.2 מיליארדי ש"ח, גידול של כ-2% לעומת הנתון המקביל אשתקד – נמוך מממוצע הגידול של שלוש השנים האחרונות (5%) ונמוך מהממוצע בעשור האחרון (8%).

·    במהלך משבר הקורונה מחזור המזומן גדל משמעותית – גידול של 15.7% מפרוץ המשבר בישראל בתחילת חודש מרץ. נתון זה גדול פי 5.8 מהגידול השנתי שעמד על 2.7% טרום המשבר (נתון לפברואר 2020). ב-31 באוגוסט מחזור המזומן עמד על 100.9 מיליארדי ש"ח. הפעם האחרונה שבה נצפה שיעור גידול דומה בפרק זמן כה קצר הייתה בשנת 2009 על רקע המשבר הכלכלי העולמי ותהליך הורדת הריבית של בנק ישראל באותה עת.  מגמת גידול זו אינה ייחודית לישראל ובמדינות נוספות בעולם חלה עלייה חדה בביקוש למזומן במהלך משבר הקורונה, דבר שמחדד את חיוניות המזומן בעת משבר כלכלי.

 

הביקוש הגבוה למזומן, בתחילת משבר הקורונה ועם התעוררות השיח על הגבלות תנועה והפעילות מעיד כי החזקת מזומן תורמת לתחושת הביטחון של האזרחים בישראל, כך עולה ממצאי סקרים שערכנו בקרב הציבור בתקופה זו. עוד עולה, כי עם התמשכות המשבר הכלכלי גברה גם חשיבותו של המזומן ככלי התורם לשליטה בהוצאות ומבטיח את סופיות התשלום, וכל זאת בעלות עסקה מינימלית וקבועה. בנוסף, הבחנו מהסקרים כי תחושת הביטחון שהמזומן מקנה בולטת בקרב קבוצות באוכלוסייה שהן מוטות שימוש במזומן כמו החברה הערבית והחברה החרדית, וכן לאנשים שהושפעו יותר מהמשבר הכלכלי כדוגמת אלו שיצאו לחל"ת או שאינם מועסקים עוד, שייתכן שנדרשים כעת להתנהל כלכלית בצורה שקולה יותר.

 

תפקידה העיקרי של מחלקת המטבע הוא לספק את הביקוש למזומן הן בעתות שגרה והן בעתות חירום, תוך שמירה על איכות השטרות והמעות במחזור וחיזוק אמון הציבור במטבע. לנוכח המציאות המשתנה בנק ישראל פועל לוודא שהציבור ימשיך לקבל שירותי מזומן, באיכות נאותה ובאופן בטוח, רציף ותקין ובפריסה ארצית. לפיכך הבנק, באמצעות מחלקת המטבע, דואג וידאג להמשך מתן שירותי המזומן, כך שלציבור תהיה האפשרות לבחור בין אמצעי התשלום השונים על פי העדפותיו.