הודעת המפקח על הבנקים לאור המצב הבטחוני

 

 
המפקח על הבנקים, דוד זקן, עדכן היום כי המערכת הבנקאית פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף. מוצע להתעניין לגבי הסניפים הפתוחים ושעות הפתיחה של סניפים אלה באתרי האינטרנט של הבנקים.
 
בנוסף, מפרסם הפיקוח על הבנקים שורה של הקלות לציבור בהתנהלותו מול המערכת הבנקאית:
 
1.      ניתנה הוראה לבנקים להימנע מהגבלת חשבונות המנוהלים בסניפים הנמצאים בטווח האיום או בעלי חשבונות בסניפים כאמור, שהבנק החזיר להם שיקים ללא כיסוי. בכך הפעיל המפקח על הבנקים את סמכותו על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.
 
2.      המפקח קבע כי מתן אשראי ללקוחות הבנקים תוך חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ייעשה על פי שיקול דעתם העסקי של הבנקים, והמגבלות הנובעות מהוראותיו בתחום זה הוסרו, זמנית.
 
3.      המפקח הקל על תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות. בהתאם להקלה זו, הלקוח יוכל לאשר את הסכמתו לבצע הוראות טלפוניות באמצעות המוקדים הטלפוניים של הבנקים, ואישור בדבר ההצטרפות לשירות יימסר ללקוח בערוצים כגון   SMS, דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
 
הקלות אלה של המפקח על הבנקים, חלות על לקוחות המנהלים את חשבונותיהם בסניפי הבנקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. הן נועדו להקל על האזרחים בקו העימות בהתמודדותם היומיומית עם מצב החירום, ולמנוע מצב בו יתקשו לפעול בחשבונותיהם באופן שוטף לנוכח הקשיים בפניהם הם ניצבים בימים אלה. ההקלות יבחנו מעת לעת ויעודכנו בהתאם להתפתחויות.