פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים


נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, וחברי הוועדה המוניטרית קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק  

ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק.


               פרופ' ירון פתח את המפגש והתייחס להתפתחויות בכלכלה העולמית והמקומית.

 

               אסנת זהר, כלכלנית בחטיבת המחקר, הציגה והסבירה את הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא נערכה ופורסמה לציבור ב-9 בינואר 

               במקביל להודעת הריבית האחרונה. למצגת​

 

               החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם לגבי ההתפתחויות.

                 

               

 ​​