השטרות הבאים בסדרת השטרות החדשה – בעריכים של 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, יופצו לציבור החל ביום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23.11.17

16/11/2017
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
 

בנק ישראל מבקש להביא לידיעת הציבור כי החל ביום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23.11.17, יופצו לציבור השטרות החדשים בעריכים 20 ש"ח ו- 100 ש"ח באמצעות קופות הבנקים המסחריים, המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים וסניפי חברת הדואר. ביום רביעי, ד' בכסלו התשע"ח, 22.11.17 תמסור הנגידה את השטרות החדשים לידיו של נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, באירוע שייערך במשכן הנשיא בירושלים.

השטרות החדשים, ככל שטרות הסדרה החדשה, מציגים סטנדרטים מתקדמים של ביטחון, חדשנות ונגישות ומשולבים בהם מגוון סימני ביטחון נגד זיופים. לטובת אוכלוסיית העיוורים ובעלי לקויות הראיה נבדלים עריכי השטרות בסדרה החדשה באורכם (הפרש של 7 מ"מ בין עריך לעריך), ומשולבים בהם סימנים ייעודיים המאפשרים לזהותם.

 

השטר החדש בעריך 20 שקלים חדשים נושא את דיוקנה של המשוררת רחל (בלובשטיין), צבעו אדום ואורכו 129 מ"מ. השטר החדש בעריך 100 שקלים חדשים נושא את דיוקנה של המשוררת לאה גולדברג, צבעו כתום ואורכו 143 מ"מ.

 

בנק ישר​אל מבקש להבהיר כי שטרות מסדרה ב' של השקל החדש, אשר עודם משמשים את הציבור כיום ימשיכו לשמש הילך חוקי למשך מספר שנים, והם יהלכו במחזור במקביל לשטרות החדשים. הואיל ומהלך ההחלפה הוא הדרגתי, הציבור אינו נדרש לבצע בשלב זה כל פעולה להחלפת השטרות וכאשר אלו יופקדו בבנק ישראל על ידי התאגידים הבנקאיים הם יוחלפו בהדרגה בשטרות מהסדרה החדשה. בהמשך, יפרסם בנק ישראל הנחיות בנוגע להחלפת השטרות מסדרה ב'.

 

בנק ישראל פעל במשך החודשים האחרונים ליידע ולהדריך את החברות והגופים העיקריים המשתמשים במזומנים במשק אודות הכנסתם הקרובה למחזור של השטרות החדשים ואופן השימוש בהם. בנוסף, מסר בנק ישראל מבעוד מועד דוגמאות של השטרות לבנקים, ליבואנים של מנגנוני מכונות אוטומטיות ולחברות המפעילות מכונות אלו. מסירת דוגמאות השטרות נעשתה למטרת כיול והתאמה של המכונות לשטרות החדשים. גופים המפעילים מכונות אוטומטיות אשר טרם סיימו את הליך ההתאמה של המכונות לשטרות החדשים נדרשים לעשות זאת בהקדם.

 

במטרה להגביר את מודעות הציבור לכניסתם של השטרות החדשים למחזור, ואת היכרות הציבור עם סימני הביטחון המשולבים בהם, יפתח בנק ישראל בתכנית הסברה לציבור הרחב – "פשוט לבדוק שזה בטוח", באמצעי התקשורת הנגישים לאוכלוסיות שונות. בין היתר, יופצו כרזות ועלוני הסברה בחמש שפות בסניפי הבנקים, בחברת הדואר, ובאמצעות גופים מסחריים וציבוריים שונים.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של הבנק בכתובת: www.newbanknotes.org.il, באמצעות פניה לדואר אלקטרוני בכתובת: contact_currency@boi.org.il, או בטלפון שמספרו 1-800-300-018.

 

תיאור השטרות:


העריך:

20 שקלים חדשים

הדיוקן (אופקי):

רחל המשוררת

הצבע השליט:

אדום

מידות:

129 מ"מ X 71 מ"מ

עיצוב צד הפנים:

תמונות רקע

 

ענפי עץ דקל

טקסט זעיר

השיר: "כנרת"

עיצוב צד הגב:

תמונות רקע

 

נוף טיפוסי של חופי הכנרת

טקסט

קטע מתוך השיר: "ואולי לא היו הדברים..."

סימנים לעיוורים:

צמד קווים הממוקמים בשוליים התחתונים של השטר, משמאל ומימין, מודפסים בדיו בולטת ושקופה שניתנת למישוש.

המעצבת:

אסנת אשל​
צד הפנים:
צד הגב:

 


העריך:

100 שקלים חדשים

הדיוקן (אופקי):

לאה גולדברג

הצבע השליט:

כתום

מידות:

143 מ"מ X 71 מ"מ

עיצוב צד הפנים:

תמונות רקע

 

פרחי עץ השקד

טקסט זעיר

השיר: "בארץ אהבתי השקד פורח"

עיצוב צד הגב:

תמונות רקע

 

קבוצת איילות

טקסט

קטע מתוך השיר: "ימים לבנים"

סימנים לעיוורים:

שלושה צמדי קווים הממוקמים בשוליים התחתונים של השטר, משמאל ומימין, מודפסים בדיו בולטת ושקופה שניתנת למישוש.

המעצבת:

אסנת אשל

 

צד הפנים:
צד הגב:

​​​​