הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שירה גרינברג ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל מישל סטרבצ'ינסקי קיימו דיאלוג עם הנציבות האירופית

בדיאלוג הכלכלי נטלו חלק: שירה גרינברג – כלכלנית ראשית, משרד האוצר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי - מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, דר' עדי ברנדר - מנהל אגף מאקרו כלכלה ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל ויואל פינקל – המשנה לסטטיסטיקן הלאומי, למ"ס. מצד האיחוד האירופי השתתפו: אניקה אריקסגארד מלנדר, ראש היחידה, מדינות שכנות - סיוע מקרו-פיננסי, בדירקטוראט כלכלה-פיננסי, נציבות האיחוד האירופי, ראובן בורג, ראש צוות תחזיות צמיחה, דירקטוראט כלכלה-פיננסי, נציבות האיחוד האירופי, מריה גרהרדט כלכלנית, מחלקה בילטראלית ישראל, ירדן, מרוקו ופלסטין ו-Jolanta Szczerbinska, סטטיסטיקאית, היחידה לשיתוף פעולה אזורי ים-תיכוני, Eurostat.

 

השנה דנו הצדדים בהשפעות המקרו-כלכליות של משבר הקורונה והתכניות הכלכליות שננקטו להתמודדות עם האתגר הכלכלי. בנוסף, הוסיפו שני הצדדים נושאים חדשים לדיאלוג הכלכלי ובהם מיזם "מסילות לשלום אזורי" לחיבור רכבתי של הים-התיכון ומדינות המפרץ דרך ישראל כגשר יבשתי וירדן כ-hub תחבורתי אזורי. היוזמה, שמוביל שר האוצר, תייצר נתיב סחר קצר, מהיר, זול ובטוח יותר בין מזרח ומערב, ותתרום לכלכלות ירדן, הרשות הפלסטינית, ישראל, ערב הסעודית ומדינות המפרץ. הצדדים דנו בהשפעות המוניטריות ופרויקטים אזוריים נוספים וכן דנו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה והשותפות בין הלמ"ס ל Eurostat והפרקטיקות לחילופי מידע.

 

הפגישה הווירטואלית התקיימה על רקע מגפת הקורונה ומדגישה את החשיבות ששני הצדדים מייחסים לקיום דיאלוג כלכלי וללמידה הדדית. האיחוד האירופי וישראל חולקים אי-וודאות כלכלית ויש משמעות לקיום למידה משותפת של דרכי התמודדות עם המגפה וחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האירופי.

 

הכלכלנית הראשית, שירה גרינברג: "האיחוד האירופי הוא שותף כלכלי מרכזי עבור כלכלת ישראל ואנו רואים חשיבות רבה בקיום דיאלוג כלכלי רציף ומשמעותי. הלמידה ההדדית שהתקיימה בדיאלוג תסייע להתמודדות של מדינת ישראל עם ההשלכות של המגיפה הבריאותית."

 

מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי: "החלפת הניתוחים והדעות ביחס להפעלת כלי המדיניות בתקופת הקורונה תרמה מאוד להערכת ההשפעה של התכניות הקיימות הן באירופה והן בישראל; תגובות המדיניות האירופית והישראלית הן במדיניות התקציבית והן במדיניות המוניטרית, אשר מתחשבות בענפי הכלכלה שנפגעו, מהוות נדבך מרכזי בהתמודדות הכלכלית עם המשבר. הלקחים שהופקו בדיון יעמדו בפני קובעי המדיניות בהסתכלות קדימה".

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​