בנק ישראל מעדכן את אופן חישוב המשקולות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי


  בנק ישראל מחשב ומפרסם מדד שער חליפין נומינלי אפקטיבי על בסיס יומי, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים. מדד זה מורכב מממוצע משוקלל של מספר שערי חליפין, המבטא את החשיבות היחסית של כל מטבע בסחר החוץ של ישראל.

המשקולות במדד עודכנו לאחרונה בשנת 2015, ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל.  לפיכך, בחן בנק ישראל את עדכון המשקולות במדד על מנת שייצג בצורה המדויקת והעדכנית ביותר את שער החליפין הנומינלי אפקטיבי.

המשקולות במדד מחושבות על בסיס נתוני זרמי סחר בילטרליים של סחורות ושירותים תוך תיקון לתחרות מצד שלישי – המתבטאת בכך שהיצוא הישראלי מתחרה ביצרנים ממספר רב של מדינות בכל שוק אליו הוא מייצא, ולא רק ביצרנים המקומיים של אותה מדינה. המדד המעודכן, המחושב על סך זרמי הסחר בשנת 2017,  כולל 31 מדינות ו – 24 מטבעות (הפער נובע מכך ש-8 מדינות אירופאיות הנכללות במדד משתמשות באותו מטבע - האירו), לעומת המדד הקודם שכלל 33 מדינות ו-26 מטבעות.

עדכון המשקולות הביא לעלייה במשקל הדולר האמריקאי ולעלייה במשקלו של היואן הסיני, במקביל לירידה במשקלן של מדינות גוש האירו. בסך הכול, השפעת השינויים על המדד עצמו אינה גדולה, והמדד החדש מצביע על תמונה דומה לזו העולה מהמדד הישן.  כתוצאה מהתחזקות הדולר בעולם בשנה האחרונה, המדד המעודכן מצביע על שקל פחות מיוסף לעומת המדד הישן. השינוי מסתכם בכ-0.9 נקודות האחוז במצטבר על פני תקופה של 5 שנים (2015-2019), אולם גם על פי המדד החדש השקל נמצא ברמה המיוספת ביותר מזה זמן רב.

טבלה: עדכון המשקולות של המטבעות העיקריים בשער החליפין האפקטיבי

(אחוזים)

המטבע

המשקל הישן

המשקל החדש

אירו

26.4

24.4

דולר

26.4

28.7

יואן

10.2

11.5

פאונד

6.0

6.4

לירה טורקית

4.6

3.7

שאר המטבעות[1]

26.4

25.3

 

 גרף: המדד החדש לשער החליפין האפקטיבי והמדד הקיים - רמות*

100=1/1/2015

גרף המדד החדש לשער החליפין 16.2.2020.png
*נתונים יומיים 01/01/2010-10/2/2020 

 [1]  המשקולות המלאים מופיעים כאן​​​​​​