בנק ישראל מפרסם תיבה שעוסקת בצעדים והחסמים שהוסרו על מנת לאפשר את הקמת הבנק הדיגיטלי


המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "השקת הבנק הדיגיטלי, בשלב הפיילוט שלו לפני מספר ימים, מהווה צעד משמעותי נוסף בדרך להשקת בנק חדש בישראל. זהו נדבך נוסף וחלק ממכלול הצעדים שמקדם בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הפיננסית. ליווינו ונמשיך ללוות את הבנק בתהליך הקמתו ונפעל לסייע לכל מיזם אחר שירצה להקים בנק בישראל".

 

בנק ישראל פעל בשנים האחרונות לקידום התחרות במערכת הפיננסית, בין היתר באמצעות הסרת חסמי כניסה של בנקים חדשים, מהלך שנועד להגדיל ולגוון את מספר המתחרים בשוק ואת האיום התחרותי על השחקנים הקיימים.

 

בנוסף, הפיקוח על הבנקים ביקש למנף את ההתפתחות הטכנולוגית מרחיקות הלכת בשנים האחרונות והשינויים בהתנהגות הצרכנים להקמת בנקים חדשים ודיגיטליים בעלי מבנה הוצאות רזה, שיתרמו להגברת התחרות, ויזם שורת הקלות בהוראות הפיקוח על מנת לאפשר פעילות בנקאית דיגיטלית מלאה, ללא צורך בהגעה לסניפי הבנק.

 

הפיקוח על הבנקים היה מודע לקושי שכרוך בהקמת בנק חדש וכדי לעודד הקמת בנקים חדשים הוא החליט להסדיר, לקצר ולפשט את התהליך, להוריד חסמי כניסה למערכת הבנקאות וליצור בשלב מוקדם של התהליך ודאות רגולטורית ליזם שמעוניין להקים בנק.

 

להודעה זו מצורפים התיבה במלואה, שמתארת את פעולות בנק ישראל במספר מישורים ודף אינפוגרפיקה מסכם​ המתאר את תהליך הקמת הבנק.