דברי הנגידה בוועדת הכספים של הכנסת לדיון בהצעת החוק להקמת ועדה ליציבות פיננסית


אני שמחה להשתתף בדיון הראשון בנושא הקמת ועדה ליציבות פיננסית בוועדת הכספים.

לפני כ- 5 שנים המליצה קרן המטבע למדינת ישראל על הקמת ועדה ליציבות פיננסית. לקח לנו קצת זמן, אך אני שמחה שהממשלה, הרגולטורים הפיננסיים ובנק ישראל, הגענו, כולנו, להסכמות לגבי הרכב הוועדה, מטרותיה וסמכויותיה והן אלו שמונחות פה בפניכם, חברי הכנסת, בנוסח הצעת החוק.

המוטיבציה המרכזית, בעולם וגם בישראל, להקמת וועדה ליציבות פיננסית הייתה ההבנה שנדרש שיתוף פעולה, העברת מידע ותיאום בין הרגולטורים הפיננסיים השונים, משרד האוצר והבנק המרכזי, על מנת לנטר סיכונים מערכתיים, לזהות אותם, ולטפל בהם מבעוד מועד על מנת שלא יהוו סכנה ליציבות הפיננסית במשק.

צריך להזכיר, שפגיעה ביציבות הפיננסית הינה בעלת השלכות ארוכות טווח על התעסוקה, הצמיחה והרווחה בכלל. העולם חווה זאת במשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008, ואחד הלקחים המרכזיים מכך היה ההכרח במיסוד שיתוף הפעולה והתיאום בין כל הרשויות הפיננסיות במדינה במסגרת גוף מרכז. בהתאם, בחלק גדול מהמדינות המפותחות הקימו ועדה ליציבות פיננסית.

שיתוף פעולה ותיאום כאמור הינו חשוב גם על רקע השינויים הצפויים במערכת הפיננסית בישראל, הן בשל הרפורמות להגברת התחרות והן בשל השינויים הטכנולוגיים המהירים המאפשרים כניסה של גופים חדשים לתוך המערכת הפיננסית. שינויים אלו, לצד היתרונות הגלומים בהם, צפויים באופן טבעי להעצים סיכונים קיימים ואף לייצר סיכונים חדשים, הן בשל הגדלת הפעילות ושינוי מרכיביה, והן בשל הממשקים ההדוקים של הגופים החדשים עם המערכת הפיננסית.

האחריות לקיומה של מערכת פיננסית יציבה הינה של הממשלה, של בנק ישראל ושל הרגולטורים האחרים; וועדה ליציבות פיננסית תאפשר למלא אחריות זו. עם זאת, יש לזכור כי האחריות של הוועדה ליציבות פיננסית היא מניעתית, ואין לה סמכויות אופרטיביות, שבעצם ממשיכות להיות אצל הרגולטורים הפיננסים, או, במקרה של משבר פיננסי, אצל הממשלה. הוועדה כן תאפשר מעקב וניטור שוטפים של המערכת הפיננסית ומתן המלצות לרגולטורים הפיננסים ולממשלה שיתמכו ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. בנק ישראל יוביל וינהל את עבודת הוועדה, ולשם כך, הוקם כבר לפני ארבע שנים אגף שעוסק בתחום היציבות הפיננסית בבנק ישראל, ושיעשה חלק ניכר מעבודת המטה של הוועדה ויתמוך בפעילותה.

מילה נוספת לסיום, השיח על היציבות הפיננסית פעמים רבות נתפס כמשהו שבא לשרת את הגופים הפיננסים, ולא כך; השמירה על היציבות הפיננסית משרתת בראש ובראשונה את לקוחות הגופים הפיננסים, את המשק ואת הציבור. שמירה על היציבות משמעותה שמירה על כך, שכאשר אנחנו מפקידים את משכורתנו בבנק, נוכל לישון בשקט ולהיות בטוחים שנקבל אותה בחזרה מתי שנרצה; שכאשר נחסוך לגיל פנסיה, החיסכון יעמוד לרשותנו; ושכאשר בעל העסק או המפעל מקבל התחייבויות -  הן יקוימו.

לסיכום, זהו התיקון המשמעותי הראשון לחוק בנק ישראל, במתכונתו החדשה מאז נחקק בוועדה זו לפני שבע שנים תחת היו"ר דאז, שהוא גם היו"ר דהיום. אני בטוחה שהדיונים יהיו עניינים ויביאו לדבר חקיקה שבסופו של דבר ישרת את הציבור בצורה מיטבית. הרשו לי להציע לכם, כפי שאנו עושים תמיד, את הסיוע המקצועי של בנק ישראל בתהליך חקיקה חשוב זה.​ 

​​​
​​