עסקת מובילאיי: תקבולי המסים בעסקה ישולמו במטבע דולר


לאור הסכמות שגובשו בין הנהלת רשות המסים, אגף החשב הכללי ובנק ישראל, נקבע, שאם תמומש עסקת מכירת מובילאיי לחברת אינטל העולמית, תוכל אינטל העולמית לשלם את המסים הנובעים מהעסקה (ניכוי מס במקור), במטבע דולר וזאת, במטרה למנוע השפעה על שער המטבע וייסוף יתר של השקל.

 ​

​​​​​