צעד נוסף לסיוע ללקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה: הוזלת עמלות בנקאיות

 לטיוטת צו הפיקוח על העמלות​

הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת צו פיקוח על עמלות, במטרה להקל על הלקוחות בהתמודדות עם משבר הקורונה ולעודד את הלקוחות להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת משבר הקורונה ולהעדיף לבצע פעילויות בנקאיות מרחוק

 

הפיקוח על הבנקים פועל כדי לסייע ללקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות מגפת משבר הקורונה, ולעודד שימוש מרחוק בשירותים בנקאיים, כדי להפחית את הצורך להגיע אל סניף הבנק ולסייע לשמירה על בריאות הציבור. לאור זאת, הפיקוח על הבנקים פרסם היום להערות הציבור טיוטת צו פיקוח, המוזילה את העמלות הבאות: דמי כרטיס חיוב מיידי, מכתב התראה של עורך דין ופעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני. הצו יהיה בתוקף למשך 6 חודשים ממועד פרסומו כצו סופי.

 

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים בוחן כל העת דרכים בהן ניתן להקל על לקוחות המערכת הבנקאית בהתמודדות עם השלכות המשבר. הטלת פיקוח על עמלות ספציפיות, לתקופת זמן מוגדרת, נועדה להוזיל עלויות בתקופה זו ולעודד את הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות באמצעים ישירים, וככל שניתן, ללא צורך להגיע לסניף. אנו נמשיך ונבחן נקיטת צעדים נוספים, ככל שיידרש, במטרה לסייע ללקוחות בתקופה מאתגרת זו".

 

להלן הסבר בהתייחס לכל עמלה הנכללת בטיוטת צו הפיקוח:

 

דמי כרטיס חיוב מיידי פטור מלא מהעמלה

כרטיס חיוב מיידי ("דביט") הוא אמצעי תשלום בסיסי המאפשר להפחית את השימוש במזומן. בין היתר, הוא מאפשר למקבלי קצבאות למשוך כסף ממכשיר אוטומטי מבלי לעמוד בתור לפקיד. בשל הנחיות משרד הבריאות והצורך להימנע מהתקהלויות, הפיקוח מבקש לעודד את הלקוחות להימנע ככל הניתן מהגעה פיזית לסניפי הבנקים ולעשות שימוש רב יותר באמצעים אחרים. ההחזקה בכרטיס מאפשרת להקטין את מספר הביקורים בסניפי הבנקים, מקלה על ביצוע עסקאות יומיומיות ללא מזומן. נכון להיום, העמלה החודשית למחזיקי כרטיס דביט היא כ-8.5 ₪ לחודש. במטרה לעודד את הגברת תפוצת הכרטיסים הללו והשימוש בהם במיוחד בתקופת המשבר, החליט הפיקוח להתערב בעמלה זו.

למדריך "שווה לדעת" בנושא כרטיס חיוב מיידי, לחץ כאן. לנושאים נוספים לחץ כאן​

 

פעולה על ידי פקיד במוקד טלפוני - סכום העמלה המירבי יהיה 2.5 ₪ לפעולה

פעולה על ידי פקיד בחשבון עו"ש המבוצעת באמצעות מוקד טלפוני מאויש נחשבת כפעולה שבוצעה על ידי פקיד, ובהתאם נגבה בגינה תעריף עמלת פעולה על ידי פקיד, העומד על כ-6 ₪ בממוצע, בהשוואה לסכום של כ-1.5 ₪ הנגבה בגין פעולות המבוצעות באמצעים ישירים. על מנת לעודד את הלקוחות להימנע מלהגיע לסניפים בתקופת משבר הקורונה ולעשות שימוש במוקדים הטלפוניים, במיוחד עבור לקוחות בקבוצות סיכון אשר רצוי או שהם מנועים מלצאת מהבית מטעמים בריאותיים. לשם כך, החליט הפיקוח שהסכום המרבי בו ניתן יהיה לחייב לקוח בגין שירות במוקד הטלפוני בתקופת הצו יעמוד על 2.5 ₪.

מכתב התראה של עורך דין - סכום העמלה המירבי יהיה 50 למכתב

כאשר לקוח לא משלם חוב במועדו, הפיגור בתשלומים נמשך, ומוצו כל ניסיונות הגבייה הפנימיים של התאגיד הבנקאי[1], הבנק שולח ללקוח מכתב התראה מעו"ד. המכתב נועד להתריע בפני הלקוח על יתרת חובו בטרם התאגיד הבנקאי מעביר את הטיפול בחוב לערכאות משפטיות, כדי לאפשר ללקוח לפעול להסדרת החוב מבעוד מועד, ובכך להימנע מפתיחת הליכים משפטיים הכרוכים בעלויות גבוהות ומהידרדרות נוספת במצבו. העמלה בגין משלוח המכתב נעה בין 147 ₪ ל-200 ₪. על מנת להקל על לקוחות שחלה הידרדרות במצבם החליט הפיקוח להפחית את הסכום המשולם בגין המכתב לסכום מירבי של 50 ₪.

 

 [1] להרחבה ראו מכתב המפקח למערכת הבנקאית בנושא לקוחות שנקלעו לקשיים בשל משבר הקורונה, 24.6.2020.​​

​​