שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום

17/06/2014
לכל ההודעות בנושא:
המדיניות המוניטרית והאינפלציה - נתונים ודוחות
פרסומים סטטיסטיים

להודעה זו כמסמך Word

 

תאריך
שיעור האינפלציה הצפוי (אחוזים)
אמצעי התשלום (1M)
ציפיות  משוק  ההון1
ממוצע תחזיות2
אינפלציה
ל-12 חודשים קדימה
יתרה ממוצעת
לחודש
(מיליארדי ש"ח)
שיעור שינוי (אחוזים)
לשנה
ראשונה8
לשנה
שניה
לשנה שלישית ואילך
חודשי
12 חודשים                         אחרונים3
נתונים שנתיים:4
 
 
 
 
 
 
 
2002
2.2
3.8
5.4
2.6
30.6
2.7
4.9
2003
0.7
2.6
2.8
2.0
33.0
1.7
7.7
2004
1.4
1.9
3.5
2.1
38.9
1.3
18.0
2005
1.7
2.1
2.6
2.1
48.2
3.0
23.8
2006
1.2
1.6
2.1
1.9
52.1
4.6
8.3
2007
1.4
1.9
2.3
2.0
61.2
2.0
17.4
2008
1.9
2.2
2.7
2.5
71.9
3.9
17.4
2009
1.8
2.6
2.5
1.8
109.6
0.5-
52.1
2010
2.9
2.8
2.6
2.7
114.7
2.8
4.6
2011
2.7
2.7
2.6
2.8
116.5
2.2
1.6
2012
2.3
2.4
2.5
2.3
126.6
2.1
8.7
2013
1.9
2.3
2.4
1.8
145.8
2.3
15.2
נתונים חודשיים5:
 
 
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
2.4
2.3
2.7
1.9
126.7
0.1
10.6
פברואר
2.6
2.1
2.5
1.9
128.2
1.2
12.2
מארס
2.8
2.1
2.4
1.9
131.2
2.3
15.2
אפריל
2.1
2.0
2.3
1.8
131.4
0.1
8.8
מאי
1.9
2.1
2.4
1.8
132.2
0.6
10.9
יוני
1.6
2.1
2.4
2.0
134.9
2.1
11.6
יולי
1.4
2.4
2.4
1.9
138.9
2.9
13.8
אוגוסט
1.4
2.3
2.4
1.8
141.1
1.6
12.7
ספטמבר
1.5
2.2
2.4
1.9
144.6
2.5
13.5
אוקטובר
1.5
2.3
2.4
1.8
143.0
1.2-
13.6
נובמבר
1.4
2.5
2.5
1.7
142.5
0.3-
15.0
דצמבר
1.6
2.7
2.4
1.7
145.8
2.3
15.2
2014
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
1.7
2.6
2.3
1.7
146.5
0.4
15.6
פברואר
1.8
2.5
2.3
1.6
149.5
2.1
16.6
מארס 6
1.7
2.6
2.3
1.6
152.3
1.8
16.0
אפריל 6
1.4
2.5
2.3
1.6
157.7
3.6
20.1
מאי 6
1.4
1.8
2.2
1.5
158.2
0.3
19.7
נתון שוטף 7
1.3
1.5
2.3
1.4
 
 
 

 

 

1.      הציפיות לאינפלציה מוגדרות כשיעור האינפלציה שמשווה בין התשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות ללא-צמודות (Break-even Inflation) והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית. להסבר על אופן חישוב הציפיות:
2.      ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
3.      הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
4.      נתונים שנתיים: שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע שנתי, אמצעי תשלום (1M) – ממוצע חודש דצמבר.
5.      נתונים חודשיים: ממוצע חודשי.
6.      נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
7.      עבור ציפיות משוק ההון - ממוצע לחודש מדדי (מה-16 בחודש הקודם עד ה-15 בחודש נוכחי), עבור התחזיות  – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.
8.      לא מנוכה עונתיות.

​