כנס בינלאומי של בנק ישראל בנושא סיכונים מערכתיים ומדיניות מקרו-יציבותית מתקיים בשיתוף ה-CEPR

  • כנס בינלאומי של בנק ישראל בשיתוף ה-CEPR שכותרתו "סיכונים מערכתיים ומדיניות מקרו-יציבותית" מתקיים בתל-אביב ב 17-18 לדצמבר.
  • בכנס יוצגו עבודות מחקר שנערכו על ידי חוקרים ממדינות שונות בעולם המשמשים בתפקידים שונים באקדמיה, בבנקים מרכזיים (וביניהם בנק ישראל) וכן ובמוסדות בינלאומיים נוספים. בנוסף, תתקיים הרצאת אורח של  פרופ' פרנקלין אלן.


הכנס הבינלאומי של בנק ישראל בשיתוף ארגון ה-CEPR (המרכז למחקר מדיניות כלכלית) שכותרתו "סיכונים מערכתיים ומדיניות מקרו-יציבותית" מתקיים בתל-אביב בימים שני ושלישי ה- 17-18 לדצמבר, בהשתתפות חוקרים מהעולם וביניהם אנשי אקדמיה, בנקים מרכזיים, מוסדות בינלאומיים וכן נציגים מבנק ישראל.

 

ממלאת מקום נגיד בנק ישראל, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, התייחסה בדברי הפתיחה שלה לכנס לצעדים המקרו יציבותיים שבנק ישראל עשה בהם שימוש, ואשר השפעותיהן נבדקו במחקרים של בנק ישראל שיוצגו בכנס. היא ציינה שההשפעה המיידית של הצעדים הייתה בהתאם לצפוי, אולם את האפקטיביות האמיתית שלהם בהפחתת הסיכון ניתן יהיה למדוד רק לאחר שתחול תפנית בסביבה המקרו כלכלית. מערכת נתוני האשראי שבנק ישראל מקים, והוועדה ליציבות פיננסית שתקום בקרוב לאחר שהושלמה החקיקה בכנסת, יתרמו ליכולת שלנו לעקוב וללמוד אחר נקודות החולשה של המערכת הפיננסית.

כלכלנים מבנק ישראל, מבנקים מרכזיים בעולם (הפד האמריקאי, האירופי, האנגלי, הברזילאי) מקרן המטבע וכן מאוניברסיטאות בעולם, יציגו וידונו במחקרים שעסקו בהיבטים תאורטיים ואמפיריים של סיכונים מערכתיים ומדיניות מקרו-יציבותית:

מחקר ​- "צריך יותר משניים לטנגו: היווצרותה של תופעת ריבוי מלווים והשלכותיה", נכתב בידי ד"ר קונסטנטין קוסנקו ונועם מיכלסון מחטיבת המחקר של בנק ישראל ומוצג בכנס.

מחקר​המגבלה על שיעור המימון וסיכון הלווים",​ נכתב בידי ד"ר ניצן צור-אילן מחטיבת המחקר בבנק ישראל.

פרופ' פרנקלין אלן ישא הרצאה בכנס שבה יסקור את הדילמות המרכזיות של המדיניות בהתחשב במתח שקיים בין המטרות של המדיניות המונטרית – יציבות מקרו-כלכלית, לבין שיקולי יציבות פיננסית ומחירי נכסים.

 

​​​