פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי ימונה לחבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, החליט למנות את פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, לחבר בוועדה המוניטרית. בזאת תמנה הוועדה שישה חברים ותפעל בהרכב מלא, לאחר שאנדרו אביר, שמונה למשנה לנגיד בנק ישראל הפך עם מינויו לחבר בוועדה מתוקף תפקידו. המינוי ייכנס לתוקף החל מהיום 17.2.2020, וסטרבצ'ינסקי ימשיך לשמש גם כמנהל חטיבת המחקר.

על פי חוק בנק ישראל (2010), הוועדה המוניטרית צריכה למנות שישה חברים: הנגיד (יו"ר הוועדה), המשנה לנגיד, עובד בנק שמינה הנגיד, ושלושה חברים מקרב הציבור אותם ממנה הממשלה -  נכון להיום מכהנים כחברים מקרב הציבור פרופ' ראובן גרונאו, פרופ' צבי הרקוביץ' ופרופ' משה חזן.

פרופ' סטרבצ'ינסקי הנו בעל תואר דוקטור לכלכלה מהאוניברסיטה העברית והוא עבר תקופת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת M.I.T . הוא החל לעבוד בבנק ישראל ככלכלן בחטיבת המחקר בשנת 1993.החל משנת 2000 כהן 11 שנים כמנהל בחטיבת המחקר, בתוכן ניהל במשך חמש שנים את אגף מקרו-כלכלה ומדיניות, ובשנת 2017 מונה  למנהל חטיבת המחקר. כחבר הנהלה בחטיבת המחקרהוביל סטרבצ'ינסקי את התקציב הלאומי מטעם בנק ישראל, את הקבוצה הכלכלית בתהליך הכניסה ל-OECD ואת המחקר הרשמי של תכנית מענק העבודה. חטיבת המחקר מופקדת על חלק ניכר מתהליך ההכנה המקצועי לעבודת המדיניות המוניטרית בבנק, ובמסגרת תפקידו כמנהל החטיבה משתתף סטרבצ'ינסקי בכל ישיבות הוועדה המוניטרית.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אני מודה למישל על נכונותו לקחת על עצמו את האחריות הנוספת כחבר בוועדה המוניטרית. מישל צבר ניסיון רב בעבודה עם הוועדה המוניטרית מאז מינויו למנהל חטיבת המחקר; יכולתו לנתח את ההתפתחויות המאקרו-כלכליות בישראל סייעה בשנים האחרונות לעבודת הוועדה בהיותו ראש חטיבת המחקר, ותמשיך לשמש אותו בתפקידו כחבר הוועדה".​