המלצות הממונה על נתוני אשראי להתנהלות בלקיחת אשראי על רקע משבר הקורונה

17/03/2020
לכל ההודעות בנושא:
שיתוף נתוני אשראי
הפיקוח על הבנקים פועל בימים אלה לפרסום הוראות ובמסגרתן ייקבעו שורה של הקלות לבנקים, אשר יאפשרו מתן שירות טוב יותר לציבור. במקביל המערכת הבנקאית מציעה לציבור הרחב שירותים שונים בעקבות המצב, זאת במטרה להקל על ציבור הלקוחות לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות.

בין הצעדים שפורסמו שעשויים להשפיע על נתוני האשראי של הלקוח:

-          דחייה של התשלום החודשי של משכנתא או הלוואה במספר חודשים;

-          אפשרות להגדיל את מסגרת האשראי בחשבון העובר ושב כדי למנוע חריגות מהמסגרת (באותם תנאים של המסגרת הקיימת);

-          אפשרות לקבל הלוואה לכל מטרה;

הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, רו"ח צוריאל תמם, מבקש להפנות את תשומת הלב של כלל האזרחים להקלות הללו בתקווה כי אלו ימזערו את הפגיעה בדירוג האשראי של הלקוחות: "התפתחות מגיפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית או עסק, מחייבת ערנות יתרה בניהול ענייני האשראי של הלקוחות.

אנו מבקשים להפנות את תשומת לב כלל האזרחים, לפעול באופן אקטיבי ולהשתמש באופן מושכל בהקלות שניתנו ובשירותים המוצעים ע"י המערכת הבנקאית. בהקשר זה מוצע ליצור קשר עם נותני האשראי להם התחייבתם, ולבחון אפשרויות לדחייה או לפריסת תשלומים. אנו ממליצים להימנע ככל שניתן ממצבים של חריגה ממסגרות אשראי החזרת שיקים או פיגור בתשלומים ולשם כך לפעול בתיאום עם נותן האשראי. שכן, חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע בדירוג האשראי של הלקוח וביכולתו ליטול אשראי בתנאים טובים בעתיד.

לנוכח האתגר העומד לפתחנו, אני קורא לציבור הרחב היו ערניים ונצלו את ההקלות הקיימות על מנת שתוכלו לעבור את התקופה עם פגיעה מינימלית ככל שניתן".​​​​