התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2020

17/03/2021
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים

לניתוח התפתחויות החוב בשנת 2020 כולה ראו
'החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי' בחלק א' של פרסום 'מבט סטטיסטי 2020'.

 

להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי[1] ברביע הרביעי של השנה:

·         ברביע הרביעי נרשמה עלייה משמעותית ביתרת החוב של המגזר העסקי של כ-23 מיליארדי ש"ח (2.4%) שמקורה בעלייה ביתרת החוב לבנקים.

·         יתרת החוב לדיור של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה בכ-9 מיליארדים (2.2%);

·         ביתרת החוב לא-לדיור נרשמה ברביע הרביעי עלייה בהיקף של כ-1 מיליארדים (0.4%). ובכך לראשונה השנה נרשמה עלייה ביתרה זו לאחר ירידה שהחלה מהרביע הראשון של השנה, על רקע משבר הקורונה.

 [1] נתוני החוב לבנקים מבוססים על נתוני המאזניים החודשיים ולא על נתוני הדוחות הכספיים השנתיים, שכן הדוחות ל-2020 טרם פורסמו לציבור.   

​​​